Nyolcadikosok írásbeli felvételije

Nyolcadikosok írásbeli felvételije

Tájékoztató a nyolcadikos felvételi írásbeli vizsgáról

 

Az írásbeli vizsga napja: 2019. január 19. (szombat)

 

A tanulók 9.30 és 9.45 között foglalják el helyüket a kijelölt teremben. A beosztás a porta melletti hirdetőn lesz kitéve.

Kérjük a tanulókat, hogy legkésőbb 9.45-re érkezzenek meg iskolánkba!

A központi írásbeli vizsgára megjelenő tanulók feltétlenül hozzanak magukkal személyazonosságot igazoló dokumentumot (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél)!

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

 

Az írásbeli vizsga lebonyolításának rendje:

A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. Először a magyar nyelvi, majd a matematika feladatlapot oldják meg a tanulók.

 

            10.00-10.45:    a magyar nyelvi feladatlapok kitöltése

 

            10.45-11.00:    szünet

 

            11.00-11.45:    a matematika feladatlapok kitöltése

 

Megtekintés:

Az értékelt dolgozatokat 2019. január 24-én 8 és 16 óra között lehet megtekinteni iskolánkban.

 

Az értékelő lapok átvétele:

Az írásbeli felvételi eredményét közlő értékelő lapot a megtekintés napján átveheti a tanuló, a szülő vagy két tanú által hitelesített írásbeli meghatalmazással a meghatalmazott. Az át nem vett értékelő lapokat az iskola 2019. február 7-ig  postázza a tanuló lakcímére.

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói 2019. január 19-én 13 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

 

A tanulói észrevételek és azok kezelése:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az  iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel, mobiltelefonnal) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le az iskola titkárságán.

Letölthető nyomtatvány tanulói észrevételhez