Olasz-földrajz szakos tanári állás

Olasz-földrajz szakos tanári állás

A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

- pályázat nélküli betölthető – állást hirdet

olasz nyelv és földrajz szakos középiskolai tanár munkakörben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (4) bekezdése alapján a pályázat nélküli betölthető munkakör kinevezési feltételei:

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: 8 hónap

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő

Alkalmazási feltétel: egészségügyi alkalmasság, földrajz szakos középiskolai tanári és olasz nyelv szakos tanári végzettség,

büntetlen előélet és cselekvőképesség, magyar állampolgárság

Ellátandó feladatok: földrajz oktatása olasz nyelven a 10-11. évfolyamokon

Illetmény és egyéb juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint

Jelentkezni lehet az alábbi dokumentumok benyújtásával:

önéletrajz

iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

Jelentkezési határidő: 2012. december 3.

A dokumentumok benyújtásának helye, módja: postai úton, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium címére történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

Az elbírálás határideje: 2012. november 30.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. december 4.