Őszi érettségi

Őszi érettségi

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe 2020. szeptember 1. napjától a következő rendelkezés lép:

„(3) Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal letett érettségi vizsga, amely letehető

a) a 12. § (1) bekezdésében meghatározott idegen nyelvekből, informatikából a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző második tanév május–júniusi vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakokban, továbbá

b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, először a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző második tanév május–júniusi vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakokban.

Az őszi vizsgaidőszakban jelentkezni kívánó tanulók valamennyi további információt megtalálnak (pl. határidő, vizsgatárgyak, vizsgaidőpontok, vizsgadíjak, nyilvánosságra hozott anyagok stb.) az alábbi linken.:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgakkal_kapcsolatos_informaciok

Debrecenben az alábbi intézményekben lehet érettségi vizsgára jelentkezni tanulóinknak:

Debreceni Ady Endre Gimnázium  
Tóth Árpád Gimnázium   
Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium    
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium  
Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum

A jelentkezés határideje: szeptember 7.

 A határidő elmulasztása jogvesztő!

A vizsgázni kívánó tanulónak vinni kell a Csokonai Gimnáziumban kiállított igazolást arról, hogy a feltételeket teljesítette, valamint minden egyéb szükséges dokumentumot.

A Tóth Árpád Gimnázium honlapján erről részletesen lehet tájékozódni. https://www.totharpadgimnazium.com/