Matematika

Matematika

Munkaközösség-vezető:    Kluknavszky Ágnes (matematika, kémia)

Tagok:

Bálint Orsolya (matematika)

Baloghné Szücs Katalin (matematika, ábrázoló geometria)

Chrobák Gyula (matematika, fizika)

Glevitzky Kitti (matematika, digitális kultúra)

Juhászné Halmai Szilvia (matematika, kémia)

Moczok Éva (matematika, fizika, olasz nyelv, latin nyelv)

Nagy Péter (matematika, biológia)

Dr. Patonayné Péli Erzsébet (matematika, kémia)

Pósán Enikő (matematika, kémia)

Tárkányi Tiborné (matematika, fizika)

 


 

 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a személyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését.Céljaink

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze.

Szemléltető eszközök és a digitális tábla használatával segítünk elsajátítani tanulóinknak a megfelelő ismereteket. A tanulók sikeres előre haladása érdekében tanórán kívül is számos lehetőséget kínálunk: érettségi előkészítő foglalkozások, korrepetáló, egyéni felzárkóztató foglalkozások.

Célunk, hogy diákjaink innovatívak is legyenek. Mindig bekapcsolódunk a Pénz7 témahétbe és a digitális témahétbe.

 

Tehetséggondozás

Számos versenyen indulnak diákjaink: házi matematikaverseny, megyei matematikaverseny, Nemzetközi Kenguru matematikaverseny, Zrínyi Ilona matematikaverseny, Arany Dániel matematikaverseny, OKTV.