Matematika

Matematika

A matematika munkaközösség tagjai

név

tanári végzettségek

Bálint Orsolya

matematika szakos középiskolai tanár

Baloghné Szűcs Katalin

matematika-ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár

Chrobák Gyula

matematika-fizika szakos középiskolai tanár

Dienes Ágota

matematika-fizika szakos középiskolai tanár

Erdei András

matematika-fizika-technika szakos középiskolai tanár

Juhászné Halmai Szilvia

matematika-kémia szakos középiskolai tanár

Kluknavszky Ágnes

matematika-kémia szakos középiskolai tanár

Moczok Éva

matematika-fizika-latin-olasz nyelv szakos középiskolai tanár

Dr. Patonayné Péli Erzsébet

matematika-kémia szakos középiskolai tanár

Siteriné Nagy Judit

matematika-fizika-informatika szakos középiskolai tanár

Szeifert Diána

matematika-német nyelv szakos középiskolai tanár

Tárkányi Tiborné

matematika-fizika szakos középiskolai tanár

Tukacs Edit

matematika-biológia szakos középiskolai tanár

Kondorosi Edit

matematika-ábrázoló-geometria-informatika szakos középiskolai tanár

Céljaink

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a személyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését.

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze.

Szemléltető eszközök és a digitális tábla használatával segítünk elsajátítani tanulóinknak a megfelelő ismereteket. A tanulók sikeres előre haladása érdekében tanórán kívül is számos lehetőséget kínálunk: érettségi előkészítő foglalkozások, korrepetáló, egyéni felzárkóztató foglalkozások.

Célunk, hogy diákjaink innovatívak is legyenek. Mindig bekapcsolódunk a Pénz7 témahétbe és a digitális témahétbe.

 

Tehetséggondozás

Számos versenyen indulnak diákjaink: házi matematikaverseny, megyei matematikaverseny, Nemzetközi Kenguru matematikaverseny, Zrínyi Ilona matematikaverseny, Arany Dániel matematikaverseny, OKTV.