A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Pedagógusaiért és Diákjaiért

A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Pedagógusaiért és Diákjaiért

KÉRJÜK, TÁMOGASSA A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGUSAIÉRT ÉS DIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNYT

ADÓJA 1%-ÁVAL!

ADÓSZÁM: 18542149-1-09 (A FELAJÁNLÁS TECHNIKAI LEHETŐSÉGEI)

KÖSZÖNJÜK DIÁKJAINK ÉS TANÁRAINK NEVÉBEN!

 

Az alapítvány célja a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

- taneszköz felszereléseinek korszerűsítése,

- a tanárok és a tanulók kiemelkedő oktatási és tanulmányi teljesítményének elismerése és támogatása,

- a tehetséges és erre anyagilag rászoruló tanulók támogatása,

- oktatási és nevelési táborok szervezése és finanszírozása,

- külföldi nyelvi tanulmányutak és belföldi továbbképzések támogatása és a szociális helyzetük folytán erre rászoruló tanulók támogatása.

AZ 1 % FELAJÁNLÁSÁNAK TECHNIKAI LEHETŐSÉGEI

 

Az alapítvány neve: „A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Pedagógusaiért és Diákjaiért Alapítvány”
Rövidített neve: Csokonai Gimnázium Alapítvány
Székhelye: 4032 Debrecen, Békessy Béla utca 12.

Számlaszám: 61200261-10101377
Adószám: 18542149-1-09

Alapító: Dr. Kiss Miklós ügyvéd
Az alapító okirat kelte: 1993. november 15.
Nyilvántartási szám: 581.

Az alapítvány célja a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
- taneszköz felszereléseinek korszerűsítése,
- a tanárok és a tanulók kiemelkedő oktatási és tanulmányi teljesítményének elismerése és támogatása,
- a tehetséges és erre anyagilag rászoruló tanulók támogatása,
- oktatási és nevelési táborok szervezése és finanszírozása,
- külföldi nyelvi tanulmányutak és belföldi továbbképzések támogatása és
- a szociális helyzetük folytán erre rászoruló tanulók támogatása.

Az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ C) pontja szerint az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:
a)    tudományos tevékenység, kutatás
b)    nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
c)    kulturális tevékenység
d)    gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósulása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Alapítvány pártpolitikai tevékenységet nem végez, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi, önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem is támogat. Az Alapítvány tevékenysége során a jövőre nézve is teljes mértékben kizárja a politikai tevékenység folytatását.

Az alapítvány formája nyílt, tehát ahhoz magánszemélyek és jogi személyek önkéntes adományaikkal csatlakozhatnak, a számlára befizetést teljesíthetnek.
Az adományozók jogosultak juttatásuk felhasználási rendeltetését meghatározni. Ilyen esetben a vagyon felhasználásáról döntő kuratórium a befizető rendelkezésétől nem térhet el.
Az alapítvány számlájára történő, de külön rendelkezést nem tartalmazó befizetés felhasználásáról a kuratórium dönt.
Az alapítványi vagyon felhasználása érdekében, továbbá az alapítvány működésével kapcsolatos kérdésekben a kuratórium dönt.
A kuratórium tagjait az Alapító kéri fel olyan személyek közül, akik eddigi életútjukkal, tevékenységükkel köztiszteletben állnak, és Debrecen város oktatási tevékenysége iránti szeretetüktől, elkötelezettségüktől indíttatva ezen megbízatást elvállalják.
A kuratórium 3 tagból áll.
A kuratórium elnöke: Molnár Dénes
Tagjai: Erdei András, Juhász-Héra Andrea

A Csokonai Gimnázium Alapítvány kuratóriuma 2003 óta minden karácsonykor szerény tárgyjutalommal és „Az év embere" kitüntető címmel becsüli meg azt az iskolában dolgozó munkatársunkat, aki vagy a tárgyévben, vagy a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban töltött egész pályája során kiemelkedő és példamutató teljesítményt nyújtott.

Az eddigi díjazottak:

2003. Temes István igazgató

2004. Palchuber Károly orosz-lengyel szakos tanár

2005. Héra Andrea ének-zene szakos tanár

2006. Nagy Attiláné könyvtáros

2007. Háda Tibor biológia-földrajz szakos tanár

2008. Dr. Uray Istvánné német nyelv-magyar szakos tanár

2009. Dr. Molnárné Szecskó Ágnes igazgatóhelyettes, magyar szakos tanár

2010. Chrobák Gyula matematika-fizika szakos tanár, sportoló

2011. Varga Gáborné iskolatitkár

2012. Katonáné Vadas Ágnes kémiatanár

2013. Venczel József informatika tanár, rendszergazda

2014. Sümeginé Vitális Éva biológiatanár

2015. Varga Zoltánné testnevelő, edző

2016. Bellofatto Antonio olasz tanár, nyelvi lektor

2017. Dr. Valastyánné Szigeti Andrea, magyar nyelv és irodalom - német nyelv szakos tanár

2018. Dr. Salamon Ágnes, magyar nyelv és irodalom - finn nyelv szakos tanár, 2002-től 2017-ig az alapítvány kuratóriumi elnöke

2019. Zádorné Kondor Erika, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

2020. Gulyás Éva, olasz nyelv szakos tanár, az olasz tagozat vezetője

2021. Szilágyi József testnevelő

2022. Vékonyné Turcsik Magdolna magyar nyelv és irodalom és történelem szakos tanár

Kuratóriumi ülések jegyzőkönyvei 2022/2023.

Csatolmányok