Aktuális felvételi időszak

Aktuális felvételi időszak

1. A nyolcadikos felvételi írásbeli dolgozatok megtekintése

2. A pótló írásbeli vizsga

 

 

1. A nyolcadikos felvételi írásbeli dolgozatok megtekintése

Az értékelt dolgozatokat 2018. január 25-én 8 és 16 óra között lehet megtekinteni iskolánkban.

 

Az értékelő lapok átvétele:

Az írásbeli felvételi eredményét közlő értékelő lapot a megtekintés napján átveheti a tanuló, a szülő vagy két tanú által hitelesített írásbeli meghatalmazással a meghatalmazott. Az át nem vett értékelő lapokat az iskola 2017. február 9-ig  postázza a tanuló lakcímére.

 

A tanulói észrevételek és azok kezelése:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az  iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kizárólag kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel, mobiltelefonnal) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó és szülője észrevételeit 2018. január 26. tizenhat óráig írásban adhatja le a titkárságon. (Az észrevételhez formanyomtatványt kell kitölteni, mely a titkárságon kérhető.)

 

2. A pótló írásbeli vizsga

A pótló írásbeli vizsga napja: 2018. január 25. (csütörtök)

Pótló írásbeli vizsgán azok jelenhetnek meg, akik alapos okból nem tudtak részt venni a rendes központi felvételi írásbeli vizsgán  2018. január 20-án.

 

A tanulók 13.30 és 13.45 között foglalják el helyüket a kijelölt teremben.

 

Kérjük a tanulókat, hogy legkésőbb 13.45-re érkezzenek meg iskolánkba!

 

A központi írásbeli vizsgára megjelenő tanulók feltétlenül hozzanak magukkal személyazonosságot igazoló dokumentumot (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél)!

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék  vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

 

Az írásbeli vizsga lebonyolításának rendje:

A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. Először a magyar nyelvi, majd a matematika feladatlapot oldják meg a tanulók.

 

            14.00-14.45:   a magyar nyelvi feladatlapok kitöltése

 

            14.45-15.00:   szünet

 

            15.00-15.45:   a matematika feladatlapok kitöltése

 

Megtekintés( a pótló írásbeli dolgozatoké) :

Az értékelt dolgozatokat 2018. január 30-án, kedden 8 és 16 óra között lehet megtekinteni iskolánkban.

 


Tájékoztató a nyolcadikos felvételi írásbeli vizsgáról

 

Az írásbeli vizsga napja: 2018. január 20. (szombat)

 

 

A tanulók 9.30 és 9.45 között foglalják el helyüket a kijelölt teremben. A beosztás a porta melletti hirdetőn lesz kitéve.

 

Kérjük a tanulókat, hogy legkésőbb 9.45-re érkezzenek meg iskolánkba!

 

A központi írásbeli vizsgára megjelenő tanulók feltétlenül hozzanak magukkal személyazonosságot igazoló dokumentumot (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél)!

 

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

 

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

 

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

 

Az írásbeli vizsga lebonyolításának rendje:

 

A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. Először a magyar nyelvi, majd a matematika feladatlapot oldják meg a tanulók.

 

            10.00-10.45:    a magyar nyelvi feladatlapok kitöltése

 

            10.45-11.00:    szünet

 

            11.00-11.45:    a matematika feladatlapok kitöltése

 

Megtekintés:

 

Az értékelt dolgozatokat 2018. január 25-én 8 és 16 óra között lehet megtekinteni iskolánkban.

 

Az értékelő lapok átvétele:

 

Az írásbeli felvételi eredményét közlő értékelő lapot a megtekintés napján átveheti a tanuló, a szülő vagy két tanú által hitelesített írásbeli meghatalmazással a meghatalmazott. Az át nem vett értékelő lapokat az iskola 2018. február 8-ig  postázza a tanuló lakcímére.

 

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói 2018. január 20-án 13 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

 

A tanulói észrevételek és azok kezelése:

 

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az  iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel, mobiltelefonnal) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le az iskola titkárságán.

 


 

Nyílt nap a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban

 

Szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődő tanulókat és szülőket nyílt napunkon!

A nyílt nap időpontja: 2017. november 16.

9 órától a szülők számára rövid tájékoztatót tartunk az aulában.

17 órától pályaválasztási értekezlet lesz a szülők számára az aulában.

 

A bemutató órák rendje: (letölthető innen)

A bemutató órák 9 órakor kezdődnek. Az órákra 8.30-tól lehet majd regisztrálni az intézmény aulájában. A 2., a 3. és a 4. tanítási órákra szeretettel várjuk a nyolcadikos diákokat. A foglalkozásokra 10-15 diákot tudunk beengedni, az ettől eltérő létszámot a táblázatban jelöltük. Kérjük megértésüket.

Csengetési rend:

2. óra                       9.00 – 9.30     

3. óra                       9.45 – 10.15   

4. óra                       10.30 – 11.00 

A kínálat:

2. óra (9.00 – 9.30)

 

tantárgy

terem

csoport

tanár

Emelt angol

Angol nyelv

ének terem

9. F

Hidasi Ágnes

Német nyelv

Német nyelv

12.

10. E

Dr. Lékáné Engi Ágnes

Német nyelv

15.

12. F

Dr. Valastyánné Szigeti Andrea

Olasz-magyar két tanítási nyelvű képzés

Olasz nyelv

13. (30 fő)

11. D

Balduccio Luca, Fasanella Masci Viviana, Gulyás Éva

Történelem

Történelem

107.

11. F

Márkus-Szabó Anikó

Történelem

114.

11. C

Tardiné Szakács Ágnes

Történelem

212.

9. F

Vékonyné Turcsik Magdolna

Matematika, fizika, kémia

Matematika

14.

10. B

Baloghné Szűcs Katalin

Matematika

202.

10. F

Chrobák Gyula

Matematika

113.

9. D

Juhászné Halmai Szilvia

Matematika

102.

11. E

Kluknavszky Ágnes

Fizika

fizika előadó

9. E

Dienes Ágota

Kémia

kémia előadó

9. A

Dr. Patonayné Péli Erzsébet

Emelt biológia

Biológia

biológia előadó

10. E

Sümegi György

Testnevelés

Testnevelés

tornaterem

9. C

Géczi Gergő

 

3. óra  (9.45 – 10.15)

 

tantárgy

terem

csoport

tanár

Angol emelt

Angol nyelv

211.

9. F

Simcsik Eszter

Angol nyelv

212.

10. F

Pap-Kaáli Nóra

Angol nyelv

Angol nyelv

É/203.

10. C

Nagy Szabolcs

Angol nyelv

214.

10. A

Barta Zoltán

Német nyelv

Német nyelv

É/205.

10. E

Dr. Kis Tamásné

Olasz-magyar két tanítási nyelvű képzés

Olasz nyelv

13. (30 fő)

11. D

Balduccio Luca, Bellofatto Antonio, Gulyás Éva, Pelyvás Zsófia

Földrajz olasz nyelven

111.

9. D

Nemes Gabriella

Magyar

Irodalom

15.

9. D

Dr. Valastyánné Szigeti Andrea

Humán tagozat

Az iskolamúzeum bemutatása

múzeum

9. A

Nagy Miklós

Francia nyelv

Francia nyelv

316.

11. B

Deczky Anikó

Történelem emelt

Történelem

12.

9. A

Dr. Tarczaliné Postás Edit

Emelt matematika-informatika

Matematika

313.

11. E

Juhászné Halmai Szilvia

Informatika

10.

10. E

Virágné Kondorosi Edit

Matematika, fizika, kémia

Matematika

107.

11. C

Bálint Orsolya

Matematika

108.

11. B

Baloghné Szűcs Katalin

Matematika

202.

10. F

Chrobák Gyula

Matematika

208.

9. KNY

Dienes Ágota

Matematika

201.

10. A

Tárkányi Tiborné

Matematika

114.

11. C

Tukacs Edit

Fizika

fizika előadó

9. B

Siteriné Nagy Judit

Kémia

kémia előadó

10. D

Dr. Patonayné Péli Erzsébet

Biológia emelt

Biológia

biológia előadó

11. E

Sümeginé Vitális Éva

Biológia

112.

12. E

Háda Tibor

 

Színjátszó kör

ének terem

 

Éles Bulcsú

 

4. óra (10.30 – 11.00)

 

tantárgy

terem

csoport

tanár

Angol emelt

Angol nyelv

É/205.

11. F

Csiki Réka

Angol nyelv

Angol nyelv

É/204.

10. A

Szendiné Arany Éva

Német nyelv

Német nyelv

212.

11. F

Gaál Krisztina

Olasz-magyar két tanítási nyelvű képzés

Olasz nyelv

13. (30 fő)

11. D

Balduccio Luca, Nemes Gabriella, Pelyvás Zsófia

Olasz célnyelvi civiizáció

214.

9. D

Bellofatto Antonio

Humán tagozat

Irodalom

12.

9. A

Dr. Püskiné Portörő Ágnes

Az iskolamúzeum bemutatása

múzeum

11. A

Nagy Miklós

Latin nyelv

112.

9. A, 10. A

Molnárné Kocska Judit

Emelt történelem

Történelem

15.

11. A

Dr. Rácz Sándor

Emelt matematika-informatika

Matematika

113.

10. E

Erdei András

Informatika

10.

11. E

Szirmai Katalin

Matematika, kémia

Matematika

14.

9. F

Chrobák Gyula

Matematika

fizika előadó

12. A

Dienes Ágota

Matematika

3.

10. C

Kluknavszky Ágnes

Matematika

108.

10. E

Dr. Patonayné Péli Erzsébet

Matematika

201.

10. A

Tárkányi Tiborné

Matematika

111.

12. A

Tukacs Edit

Kémia

kémia előadó

10. B

Molnár Dénes

Emelt biológia

Biológia

biológia előadó

9. E

Dr. Sulikné Pável Erzsébet

 

Ének

ének terem

11. B

Juhász-Héra Andrea