Aktuális felvételi időszak

Aktuális felvételi időszak

Beiratkozás a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumba

 

Tisztelt Szülők! Kedves felvételt nyert Diákok!

 

A felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat.

 

Beiratkozás személyesen:

A beiratkozás időpontja: 2020. június 24. (szerda) 9.00 – 13.00.

A beiratkozáskor a járványhelyzet szerinti aktuális egészségügyi óvintézkedéseket fogjuk betartani és betartatni.

Kérem, hogy a beiratkozáshoz hozzák magukkal:

 • a felvételről szóló értesítést,
 • az általános iskolai bizonyítványt,
 • a születési anyakönyvi kivonat másolatát,
 • a személyi igazolványt,
 • a lakcímkártyát,
 • a TAJ kártyát,
 • az adókártyát,
 • a fényképes diákigazolvány-igénylőlapot (előzetesen kell az okmányirodában elkészíttetni),
 •  2.000-Ft-ot iskolai nyakkendőre.

 

Kérjük továbbá, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal kitöltve és aláírva a felvételről postán küldött értesítés mellett található alábbi dokumentumokat (a dokumentum elérhető a névre kattintva szerkeszthető Word formátumban):

 

Beiratkozás elektronikus úton:

Tájékoztatjuk, hogy a beiratkozás folyamatában a KRÉTA Iskolai Alaprendszerben elektronikus ügyintézésre (e-ügyintézés) is van lehetőség.

Bejelentkezés az e-Ügyintézés felületre: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761398

Beiratkozás az e-Ügyintézés felületen: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761123

 

Az e-Ügyintézés folyamata:

 

 • Az e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. 2020. június 22-én 24 óráig van arra lehetőség, hogy a szülők online módon küldjék be előzetesen a gyermek adatait az intézménybe.
 • Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:

        a.   A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületre.  Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

       b.  A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges   adatokat.   

Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén betöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót.

Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat. Amennyiben a szülő aláírva szeretné a beiratkozáskor magával vinni a dokumentumokat, akkor kinyomtathatja és aláírhatja azokat. De a szülőnek nem kötelező ezeket kinyomtatni, mert az iskola erről gondoskodni fog, viszont ebben az esetben a beiratkozáskor kell az iskolában aláírnia a dokumentumokat.

Amennyiben nem találja meg a tanulót a szülő által megadott adatok alapján a rendszer, akkor üzenetet küld az adatok pontosítására, illetve, hogy a szülő vegye fel a kapcsolatot azzal az intézménnyel, ahová a gyermeke felvételt nyert.

 

Amennyiben a szülő vagy a törvényes képviselő a beiratkozásra rendelkezésre álló időben a KRÉTA használatával nem tudja megküldeni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, és személyesen sem tud megjelenni a beiratkozáson, akkor a személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/2021-es tanév első napján is bemutathatja az intézményben.

 

A diákigazolvány-igénylőlapot személyesen kell benyújtani az iskolában. Amennyiben erre a beiratkozáskor nem kerül sor, akkor a tanulónak lehetősége van a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét (a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot is beleértve) szülője vagy törvényes képviselője útján az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően, későbbi időpontban benyújtani.

 

Az e-ügyintézés nem kötelező, így a szülők megtehetik, hogy hagyományos módon a személyes megjelenéskor töltik ki az adatlapot, illetve az egyéb dokumentumokat.

 


Egyeztetett jegyzék

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Megérkezett az egyeztetett jegyzék. A felvételivel kapcsolatos határozatokat 2020. április 30-ig postára adjuk.

Amennyiben a tanuló és a szülő nem ért egyet a döntés tartalmával, lehetősége van jogorvoslati eljárást kezdeményezni (fellebbezést benyújtani) az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével. Felhívjuk a figyelmüket, hogy annyi külön kérelmet kell benyújtani, ahány elutasító döntést szeretnének fellebbezni, és mindegyikhez csatolni kell az elutasító határozat másolatát. Az eljárást megindító kérelmet  a döntést meghozó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani (a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium postacímére vagy e-mail címére), de a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója (Pappné Gyulai Katalin) a megszólítottja.A fellebbezés benyújtására a kézhezvételtől számított 15 naptári nap áll rendelkezésre.

 A kérelem nyomtatványt kézzel és szövegszerkesztő programmal is ki lehet tölteni, de mindenképpen ki kell nyomtatni, és kézzel alá kell írni.

A fenti módon kitöltött és aláírt kérelmet / kérelmeket lehetőség szerint elektronikus úton, csatolt fájlban juttassák el intézményünkbe, az iskola@csokonai-debr.sulinet.hu címre. Ehhez szkenneljenek be minden kérelmet. Egy kérelem egy fájlban szerepeljen. Kérjük, a fájl nevében szerepeljen a tanuló neve.

Ha az elektronikus levélküldésre nincs lehetőségük, akkor postán küldjék el a kitöltött és aláírt kérelmet/kérelmeket a vonatkozó határozatmásolatokkal együtt iskolánk címére: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12.

Az eljárást megindító kérelem nyomtatványa (letölthető, szerkeszthető)

GRATULÁLUNK MINDAZOKNAK, AKIK FELVÉTELT NYERTEK ISKOLÁNKBA!