Aktuális felvételi időszak

Aktuális felvételi időszak

Tájékoztató a nyolcadikos felvételi írásbeli vizsgáról

Tanulói észrevétel nyomtatvány

Az írásbeli vizsga napja: 2020. január 18. (szombat)

A tanulók 9.30 és 9.45 között foglalják el helyüket a kijelölt teremben. A beosztás a porta melletti hirdetőn lesz kitéve.

Kérjük a tanulókat, hogy legkésőbb 9.45-re érkezzenek meg iskolánkba!

A központi írásbeli vizsgára megjelenő tanulók feltétlenül hozzanak magukkal személyazonosságot igazoló dokumentumot (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél)!

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Az írásbeli vizsga lebonyolításának rendje:

A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. Először a magyar nyelvi, majd a matematika feladatlapot oldják meg a tanulók.

            10.00-10.45:    a magyar nyelvi feladatlapok kitöltése

            10.45-11.00:    szünet

            11.00-11.45:    a matematika feladatlapok kitöltése

Azok a tanulók, akik szakvélemény alapján szülői kérelmet adtak be időhosszabbításra és ez alapján az intézményvezető időhosszabbítást engedélyezett, külön teremben írják a feladatlapokat az alábbi rend szerint:

            10.00-11.00:    a magyar nyelvi feladatlapok kitöltése

            11.00-11.15:    szünet

            11.15-12.15:    a matematika feladatlapok kitöltése

Megtekintés:

Az értékelt dolgozatokat 2020. január 22-én (szerdán) 8 és 16 óra között lehet megtekinteni iskolánkban.

Az értékelő lapok átvétele:

Az írásbeli felvételi eredményét közlő értékelő lapot a megtekintés napján átveheti a tanuló, a szülő vagy két tanú által hitelesített írásbeli meghatalmazással a meghatalmazott. Az át nem vett értékelő lapokat az iskola 2020. február 6-ig  postázza a tanuló lakcímére.

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói 2020. január 18-án 13 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

A tanulói észrevételek és azok kezelése:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az  iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel, mobiltelefonnal) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet a honlapról letölthető vagy a titkárságon beszerezhető formanyomtatványon. A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap (2020. január 23. csütörtök) végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le az iskola titkárságán.

Tanulói észrevétel nyomtatvány

Pótló írásbeli vizsga:

Pótló írásbelit 2020. január 23-án 14 órától azok a tanulók írhatnak, akik a központi írásbeli vizsgán 2020. január 18-án alapos ok miatt nem tudnak részt venni, és ezért a szülő kérelmet nyújt be a pótló írásbeli vizsga letételére az intézményvezetőnek.