Aktuális felvételi időszak

Aktuális felvételi időszak

Kérelem jogorvoslati eljárás megindítására (letölthető, szerkeszthető)

 

Ideiglenes felvételi jegyzék

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban lezajlottak a felvételi vizsgák.
A vonatkozó rendeleteknek megfelelően nyilvánosságra hozzuk az ideiglenes felvételi jegyzéket.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a többi iskolához hasonlóan a ténylegesen felvételt nyert tanulók listáját csak 2019. április 23-át követően tudjuk közölni, miután a Felvételi Központtól megkaptuk a végeredményt.

A megfelelő linkre kattintva megtalálható az ideiglenes rangsor. A rangsorban a felvételiző tanulót az oktatási azonosító alapján lehet megtalálni (az oktatási azonosítók szerint emelkedő sorrendben).

A jelentkezők „E” (elutasítva) jelzést kaptak, amennyiben nem jöttek el a szóbeli meghallgatásra vagy pontszámuk nem érte el a megszerezhető pontok 40 %-át.

1000 - humán

2000 - emelt történelem

3000 - magyar-német két tanítási nyelvű

4000 - általános tantervű sportolóknak

5000 - általános tantervű (angol-orosz)

6000 - magyar-olasz két tanítási nyelvű

7000 - emelt matematika-informatika

8000 - emelt biológia

9000 - emelt angol


 

NYOLCADIKOS FELVÉTELI – SZÓBELI BEOSZTÁS

 

Kedves Nyolcadikosok!

 

Tájékoztatunk Benneteket, hogy a szóbeli felvételi meghallgatásokat a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban 2019. március 4-én, hétfőn 8 órakor, március 5-én, kedden 13 órakor kezdjükA szóbeli vizsgabeosztásról külön értesítést nem küldünk. A jelentkezőket tagozatonként osztottuk be, az egyes képzési formákra jelentkezők névsora, illetve a beosztások az oldal alján, a megfelelő linkre kattintva érhetők el. Amennyiben egy tanuló több olyan tagozatot is megjelölt, amelyiknél van szóbeli meghallgatás, minden tagozatnál külön szóbeli meghallgatáson kell részt vennie. Ha a beosztásban emiatt ütközés lenne, elég a vizsga napján ezt az adott bizottságnál jelezni.

Kérjük, hogy a megjelölt időpont előtt 20 perccel jelenjetek meg a vizsga helyszínéül kijelölt terem előtt. Hozzátok magatokkal ellenőrző könyveteket, fényképes igazolványt, íróeszközt, esetleg a versenyeredményeiteket igazoló okleveleket.

Az ideiglenes felvételi jegyzéket legkésőbb 2019. március 18-án tesszük közzé honlapunkon, a tanulókat az oktatási azonosítóval (11 jegyű szám) jelöljük. (A megadott jeligéket nem tudjuk a tanulók azonosítására alkalmazni, mert több esetben azonos jeligéket adtak meg a diákok.)

Jó felkészülést, szeretettel várunk Benneteket!

A szóbeli meghallgatások beosztása tanulmányi területenként:

1000 – humán

2000 – történelem emelt

3000 – magyar-német két tanítási nyelvű

6000 – magyar-olasz két tanítási nyelvű

8000 – biológia emelt

9000 – angol emelt 2019. március 4.

9000 – angol emelt 2019. március 5.


 

Jelentkezés a Csokonaiba, szóbeli meghallgatások

 

Kedves Nyolcadikosok!

 

Lassan lezárul a jelentkezés a középfokú iskolákba. Emlékeztetőül az aktuális információk:

Az általános iskolák 2019. február 18-ig továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat a középiskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. A jelentkezési laphoz csatolni kell az írásbeli eredményeket tartalmazó Értékelő lap másolatát.

Kérjük, ellenőrizzétek az alábbiakat:

Intézményünk telephely-kódja: 003

Hozott pontok: iskolánk 5 tantárgy hetedik év végi és nyolcadik félévi eredményét kéri, ezért ezeket az eredményeket fel kell tüntetni az adatlapon:

magyar nyelv és irodalom

történelem

matematika

idegen nyelv (angol nyelv, ha nem tanulta valaki, akkor német nyelv)

fizika

Tanulmányi területek kódja (TT kód):

Osztály

TT kód

Tanulmányi terület

Első és második idegen nyelv

 

A

1000

humán csoport

angol, latin

 

2000

emelt szintű történelem csoport

angol, német

 

Kny B

3000

magyar-német két tanítási nyelvű osztály

német, angol

 

C

4000

általános tantervű csoport igazolt sportolóknak

angol, olasz

 

5000

általános tantervű csoport

angol, orosz

 

Kny D

6000

magyar-olasz két tanítási nyelvű osztály

olasz, angol

 

E

7000

emelt óraszámú matematika-informatika csoport

angol, német

 

8000

emelt óraszámú biológia csoport

angol, német

 

F

9000

emelt szintű angol nyelvi osztály

angol, francia

 

 

A szóbeli meghallgatások:

A szóbeli meghallgatások időpontja 2019. március 4. és 5. A beosztásokat várhatóan egy héttel a szóbelik előtt tudjuk a honlapon közzétenni.

Szóbeli meghallgatáson az alábbi tanulmányi területekre történő jelentkezés esetén kell részt venni:

1000 (humán), 2000 (történelem), 3000 (magyar-német két tanítási nyelvű), 6000 (magyar-olasz két tanítási nyelvű), 8000 (emelt biológia), 9000 (emelt angol)

A szóbeli követelményeit megtaláljátok honlapunkon, a Nyolcadikosoknak – Pályaválasztási tájékoztató menüben.

 

Sikeres felkészülést kívánunk!

 

Letölthető nyomtatvány tanulói észrevételhez

 

Tájékoztató a nyolcadikos felvételi írásbeli vizsgáról

 

Az írásbeli vizsga napja: 2019. január 19. (szombat)

 

A tanulók 9.30 és 9.45 között foglalják el helyüket a kijelölt teremben. A beosztás a porta melletti hirdetőn lesz kitéve.

Kérjük a tanulókat, hogy legkésőbb 9.45-re érkezzenek meg iskolánkba!

A központi írásbeli vizsgára megjelenő tanulók feltétlenül hozzanak magukkal személyazonosságot igazoló dokumentumot (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél)!

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

 

Az írásbeli vizsga lebonyolításának rendje:

A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. Először a magyar nyelvi, majd a matematika feladatlapot oldják meg a tanulók.

 

            10.00-10.45:    a magyar nyelvi feladatlapok kitöltése

 

            10.45-11.00:    szünet

 

            11.00-11.45:    a matematika feladatlapok kitöltése

 

Megtekintés:

Az értékelt dolgozatokat 2019. január 24-én 8 és 16 óra között lehet megtekinteni iskolánkban.

 

Az értékelő lapok átvétele:

Az írásbeli felvételi eredményét közlő értékelő lapot a megtekintés napján átveheti a tanuló, a szülő vagy két tanú által hitelesített írásbeli meghatalmazással a meghatalmazott. Az át nem vett értékelő lapokat az iskola 2019. február 7-ig  postázza a tanuló lakcímére.

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói 2019. január 19-én 13 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

 

A tanulói észrevételek és azok kezelése:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az  iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel, mobiltelefonnal) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le az iskola titkárságán.


 

Kedves Nyolcadikosok, kedves Szülők!

 

Köszönjük, hogy ennyien érdeklődtek intézményünk iránt a nyílt napon.

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a felvételi eljárás első lépése a központi írásbeli vizsgára való jelentkezés. Ennek határideje: 2018. december 7. Az írásbeli vizsgára a vizsgajelentkezési lapot kell kitölteni, aláírni és eljuttatni személyesen vagy postán abba a középfokú intézménybe, ahol a tanuló meg szeretné írni az írásbeli feladatlapokat magyar nyelvből és matematikából.

A jelentkezési lap letölthető az alábbi linkről:

Jelentkezési lap

A felvételivel kapcsolatos minden információ megtalálható honlapunkon, a „Nyolcadikosoknak” menüben.


 

Nyílt nap a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban

 

A nyílt nap időpontja: 2018. november 15.

9 órától a szülők számára rövid tájékoztatót tartunk az aulában.

17 órától pályaválasztási értekezlet lesz a szülők számára az aulában.

Szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődő tanulókat és szülőket.

 

A bemutató órák rendje:

A bemutató órák 9 órakor kezdődnek. Az órákra 8.00-tól lehet majd regisztrálni az intézmény aulájában. A 2., a 3. és a 4. tanítási órákra szeretettel várjuk a nyolcadikos diákokat.

A nyílt nap részletes programja:

(letölthető)

 

2. óra (9.00 – 9.30)

 

tantárgy

terem

csoport

tanár

német

12.

10. A

Bagossy Barbara

német

112.

9. Kny B haladó

Dr. Valastyánné Szigeti Andrea

történelem

15.

12. A

Dr. Rácz Sándor

történelem

212.

9. F

Tardiné Szakács Ágnes

olasz

É/206.

 

Gulyás Éva, Pelyvás Zsófia, Luca Balduccio, Nemes Gabriella

olasz célnyelvi civilizáció

111.

12. D

Viviana Fasanella

matematika olasz nyelven

214.

12. D

Moczok Éva

latin nyelv

114.

10.A

Molnárné Kocska Judit

matematika

213.

9. E

Chrobák Gyula

matematika

113.

11. E

Erdei András

matematika

201.

9. C

Tárkányi Tiborné

angol

13.

11. F

Pap-Kaáli Nóra

mozgókép és média

316.

12. E

Szabó Elemér

biológia

211.

9. E biológia tagozat

Tukacs Edit

biológia

kémia előadó

11. E biológia tagozat

Sümegi György

testnevelés

tornaterem

11. A

Géczi Gergő

testnevelés

tornaterem

12. B

Varga Zoltánné

etika

202.

11. F

Dr. Pető Zsolt


 

3. óra (9.45 – 10.15)

 

tantárgy

terem

csoport

tanár

informatika

11.

11. E tagozat

Virágné Kondorosi Edit

informatika

10.

12. E tagozat

Szirmai Katalin

német

112.

9. knyB kezdő

Gaál Krisztina

történelem német nyelven

15.

9. knyB haladó

Márkus-Szabó Anikó

német

214.

10.e

Dr. Lékáné Engi Ágnes

kémia

kémia előadó

9. D

Dr. Patonayné Péli Erzsébet

fizika

fizika előadó

9. E

Molnár Dénes

színjátszó

13.

 

Éles Bulcsú

olasz

É/206.

 

Gulyás Éva, Pelyvás Zsófia, Luca Balduccio, Viviana Fasanella

irodalom

Ének terem

9.C

Dr. Püskiné Portörő Ágnes

iskolamúzeum bemutatása

iskolamúzeum

 

Nagy Miklós

matematika

315.

10. B

Baloghné Szűcs Katalin

matematika

14.

11. B

Dienes Ágota

matematika

208.

9. C

Juhászné Halmai Szilvia

matematika

102.

12. E

Kluknavszky Ágnes

matematika

113.

12. C

Tukacs Edit

mozgókép és média

316.

12. B

Szabó Elemér

testnevelés

tornaterem

9. Kny D

Géczi Gergő

testnevelés

tornaterem

11. D

Szilágyi József

testnevelés

konditerem

12. F

Szilágyiné Tamási Margit


 

4. óra (10.30 – 11.00)

 

tantárgy

terem

csoport

tanár

irodalom

202.

11. F

Dr. Valastyánné Szigeti Andrea

történelem

211.

9. E

Vékonyné Turcsik Magdolna

fizika

fizika előadó

10. D

Siteriné Nagy Judit

fizika

14.

11. B

Molnár Dénes

olasz

É/206.

 

Gulyás Éva, Pelyvás Zsófia, Luca Balduccio, Viviana Fasanella

matematika

213.

10. E

Baloghné Szűcs Katalin

matematika

102.

12. E

Juhászné Halmai Szilvia

matematika

kémia előadó

10. A

Dr. Patonayné Péli Erzsébet

matematika

201.

11. A

Tárkányi Tiborné

angol

13.

9.F

Barta Zoltán

angol

15.

9.F

Nagy Szabolcs

angol

12.

10.F

Hidasi Ágnes

angol

212.

10.F

Simcsik Eszter

biológia

214.

12. E biológia tagozat

Sümeginé Vitális Éva

biológia

biológia előadó

10. E biológia tagozat

Dr. Sulikné  Pável Erzsébet

testnevelés

tornaterem

11. E

Szilágyi József

testnevelés

tornaterem

12. C

Varga Zoltánné