Aktuális felvételi időszak

Aktuális felvételi időszak

PÓTLÓ FELVÉTELI ÍRÁSBELI VIZSGA

A pótló felvételi írásbeli vizsga napja: 2023. január 31. (kedd)

A pótló vizsga helyszíne: iskolamúzeum (északi szárny földszint, a könyvtár mellett)

Kérjük, hogy a tanulók 13:30 és 13:45 között érkezzenek meg, és menjenek a kijelölt teremhez. 13:45 és 14:00 között végezzük el a szükséges adminisztrációt.

Az írásbeli vizsga 14 órakor kezdődik, menete:

14:00 - 14:45 magyar nyelv írásbeli

14:45 - 15:00 szünet

15:00 - 15:45 matematika írásbeli

A központi írásbeli vizsgára megjelenő tanulók feltétlenül hozzanak magukkal személyazonosságot igazoló dokumentumot (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél)!

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

 

 

KÖZPONTI FELVÉTELI ÍRÁSBELI VIZSGA

Az írásbeli vizsga napja: 2023. január 21. (szombat)

Az írásbeli vizsgán való megjelenés rendje

A tanulók 9.30 és 9.45 között foglalják el helyüket a kijelölt teremben. A terembeosztás a portán lesz kitéve, az alábbi táblázat alapján előzetesen tájékozódhatnak:

Kérjük a tanulókat, hogy legkésőbb 9.45-re érkezzenek meg a kijelölt terembe!

A központi írásbeli vizsgára megjelenő tanulók feltétlenül hozzanak magukkal személyazonosságot igazoló dokumentumot (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél)!

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Az írásbeli vizsga lebonyolításának rendje:

A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. Először a magyar nyelvi, majd a matematika feladatlapot oldják meg a tanulók.

            10.00-10.45:   a magyar nyelvi feladatlapok kitöltése

            10.45-11.00:    szünet

            11.00-11.45:    a matematika feladatlapok kitöltése

Azok a tanulók, akik szakvélemény alapján szülői kérelmet adtak be időhosszabbításra és ez alapján az intézményvezető időhosszabbítást engedélyezett, külön teremben írják a feladatlapokat az alábbi rend szerint:

            10.00-11.00:    a magyar nyelvi feladatlapok kitöltése

            11.00-11.15:    szünet

            11.15-12.15:    a matematika feladatlapok kitöltése

Megtekintés:

Az értékelt dolgozatokat 2023. január 26-án (csütörtökön) 8 és 16 óra között lehet megtekinteni iskolánkban.

Az értékelő lapok átvétele:

Az írásbeli felvételi eredményét közlő értékelő lapot a megtekintés napján átveheti a tanuló, a szülő vagy két tanú által hitelesített írásbeli meghatalmazással a meghatalmazott. Az át nem vett értékelő lapokat az iskola 2023. február 6-án  postázza a tanuló lakcímére.

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói 2023. január 21-én 13 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

A tanulói észrevételek és azok kezelése:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel, mobiltelefonnal) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet a honlapról letölthető vagy a titkárságon beszerezhető formanyomtatványon: TANULÓI ÉSZREVÉTEL A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA FELADATLAPJÁNAK JAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN  A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanapon,  2023. január 27. péntek 8 és 16 óra között személyesen adhatja le az iskola titkárságán, vagy szkennelt dokumentumként elküldheti az iskola@csokonai-debr.edu.hu címre.

Pótló írásbeli vizsga:

Pótló írásbelit 2023. január 31-én 14 órától azok a tanulók írhatnak, akik a központi írásbeli vizsgán 2023. január 21-én alapos ok miatt nem tudnak részt venni, és ezért a szülő előzőleg kérelmet nyújtott be a pótló írásbeli vizsga letételére az intézményvezetőnek.

A felvételivel kapcsolatos aktuális információk megtalálhatók honlapunkon:

http://www.csokonaigimnazium.hu/page/aktualis-felveteli-idoszak

A felvételivel kapcsolatos központi információk az Oktatási Hivatal honlapján olvashatók:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

Szeretettel várjuk a felvételiző diákokat, sok sikert kívánunk a felkészüléshez!

 

Induló képzéseink

Felvételi tájékoztató a 2023/2024-es tanévre

Pályaválasztási kisfilm