Aktuális felvételi időszak

Aktuális felvételi időszak

 

Tájékoztató a nyolcadikos felvételi írásbeli vizsgáról

Az írásbeli vizsga napja: 2021. január 23. (szombat)

 

Az írásbeli vizsgán való megjelenés rendje:

A járványügyi helyzetre való tekintettel az alábbi szigorú rendet kérjük betartani.

Az épületbe csak az írásbeli vizsgára jelentkezett tanulók léphetnek be. Köszönjük a tanulókat kísérő szülők, hozzátartozók megértését.

A belépési pontokon a tanulók maszkban és a testhőmérséklet megmérése után léphetnek be. Kérjük, hogy a tanulók az írásbeli vizsga teljes ideje alatt viseljenek maszkot.

Három belépési ponton jöhetnek be az épületbe a tanulók:

 

1. belépési pont: a portától balra található bejáraton

2. belépési pont: bejárat a portán, majd a termek megközelítése a portával szemben található lépcsőn

3. belépési pont: bejárat a portától jobbra található bejáraton, majd a termek megközelítése az aulán át balra a legközelebbi lépcsőn


A tanulók névsor szerinti beosztást követve – kivéve az időhosszabbításra jogosultakat - mehetnek a termekbe:

 

A – E:                                                         1. belépési pont              Földszinti termek – 12., 13., 14. és 15. terem                                   

F – Kar :                                                    3. belépési pont               Első emelet bal szárny – 101, 102, 107 és 108. terem                         

Kasz – Ma:                                                2. belépési pont               Első emelet jobb szárny – 111., 112., 113. és 114. terem                     

Má – Szabó Á:                                          3. belépési pont               Második emelet bal szárny – 201., 202., 207. és 208. terem                

Szabó Á. Cs. – Tóth B.:                           2. belépési pont                Második emelet jobb szárny – 211., 212., 213.és 214. terem            

Tóth D. – Z :                                              2. belépési pont                Harmadik emelet – 313., 314. és 315. terem                                      

Időhosszabbításra jogosult tanulók:     2. belépési pont                Harmadik emelet – 310. és 316. terem                           


 

 

 

A tanulók 9.30 és 9.45 között foglalják el helyüket a kijelölt teremben.

Kérjük a tanulókat, hogy legkésőbb 9.45-re érkezzenek meg iskolánkba!

A központi írásbeli vizsgára megjelenő tanulók feltétlenül hozzanak magukkal személyazonosságot igazoló dokumentumot (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél)!

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

 

Az írásbeli vizsga lebonyolításának rendje:

A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. Először a magyar nyelvi, majd a matematika feladatlapot oldják meg a tanulók.

            10.00-10.45:   a magyar nyelvi feladatlapok kitöltése

            10.45-11.00:    szünet

            11.00-11.45:    a matematika feladatlapok kitöltése

Azok a tanulók, akik szakvélemény alapján szülői kérelmet adtak be időhosszabbításra és ez alapján az intézményvezető időhosszabbítást engedélyezett, külön teremben írják a feladatlapokat az alábbi rend szerint:

            10.00-11.00:    a magyar nyelvi feladatlapok kitöltése

            11.00-11.15:    szünet

            11.15-12.15:    a matematika feladatlapok kitöltése

A tanulók a szünetben nem hagyhatják el a folyosórészt. A vizsga befejezését követően a tanulók azon az útvonalon távoznak, amelyiken a vizsgaterembe bejöttek .

 

Megtekintés:

Az értékelt dolgozatokat 2021. január 27-én (szerdán) 8 és 16 óra között lehet megtekinteni iskolánkban.

Az értékelő lapok átvétele:

Az írásbeli felvételi eredményét közlő értékelő lapot a megtekintés napján átveheti a tanuló, a szülő vagy két tanú által hitelesített írásbeli meghatalmazással a meghatalmazott. Az át nem vett értékelő lapokat az iskola 2021. február 8-án  postázza a tanuló lakcímére.

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói 2021. január 23-án 13 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

A tanulói észrevételek és azok kezelése:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az  iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel, mobiltelefonnal) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet a honlapról letölthető formanyomtatványon. A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanapon,  2021. január 28. csütörtök 8 és 16 óra között írásban adhatja le az iskola portáján, vagy szkennelt dokumentumként elküldheti az iskola@csokonai-debr.edu.hu címre..

TANULÓI ÉSZREVÉTEL FORMANYOMTATVÁNY


Pótló írásbeli vizsga:

Pótló írásbelit 2021. január 28-án 14 órától azok a tanulók írhatnak, akik a központi írásbeli vizsgán 2021. január 23-án alapos ok miatt nem tudnak részt venni, és ezért a szülő előzőleg kérelmet nyújt be a pótló írásbeli vizsga letételére az intézményvezetőnek.

Második pótnap:

A központi írásbeli vizsga második pótnapján, 2021. február 5-én 14 órától kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni.

A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételt annál a középfokú intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahova a jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtásának határideje 2021. január 29. 16 óra.

A második pótnapon írt dolgozatok kijavításának határideje 2021. február 9. A megtekintés időpontja 2021. február 10. 8-16 óra.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

KORÁBBI HÍREK

 

 

Jelentkezés központi írásbeli vizsgára

JELENTKEZÉSI LAP (kézzel kitölthető)

JELENTKEZÉSI LAP (géppel kitölthető)

A jelentkezési lapra intézményünk alábbi adatait kell beírni:

OM azonosító kódja: 031197

Intézmény neve: Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

Intézmény címe: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12.

A vizsgára jelntkezéskor az alábbiakat kérjük beikszelni: 

Vizsga típusa: a középfokú iskola 9. évfolyamára jelentkezők központi írásbeli vizsgája 

Vizsga tárgya: Matematika és Magyar nyelv

A jelentkezési lapok beküldésének határideje: 2020. dec. 4.

Bővebb információkat a jelentkezéssel kapcsolatban az Oktatási Hivatal honlapján találnak: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_TT_felveteli_taj_kereso

A külföldi tanulók felvételi eljárásban való részvételéről az alábbi linken találhatók részletes információk:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/gyakran_ismetelt_kerdesek?itemNo=5

Nyílt nap helyett: pályaválasztási kisfilm

Kedves Nyolcadikosok!

A járványügyi helyzetre való tekintettel a 2020. november 19-ére tervezett nyílt napunk elmarad.

Nagyon sajnáljuk, hogy nem tudtok eljönni hozzánk megismerkedni az épülettel, a csokonais diákokkal és tanárokkal, nincs lehetőségetek beülni egy-egy tanítási órára, nem tapasztalhatjátok meg a suli hangulatát... Ahogy minden évben, úgy idén is nagy lelkesedéssel készültünk a veletek való találkozásra. Az offline kapcsolat helyett most be kell érnünk a digitális térrel..

Készítettünk nektek egy kisfilmet, amelyben a csokonais diákok mutatják be az iskolát és a választható képzéseket. Kérjük, fogadjátok szeretettel.

PÁLYAVÁLASZTÁSI KISFILM