Aktuális felvételi időszak

Aktuális felvételi időszak

Tisztelt Szülők! Kedves felvételt nyert Diákok!

 

A beiratkozás időpontja: 2019. június 20. (csütörtök) 9.00 – 13.00.

 

Kérem, hogy a beiratkozáshoz hozzák magukkal:

 

 • a felvételről szóló értesítést,
 • az általános iskolai bizonyítványt,
 • a születési anyakönyvi kivonat másolatát,
 • a személyi igazolványt,
 • a lakcímkártyát,
 • a TAJ kártyát,
 • az adókártyát,
 • a fényképes diákigazolvány-igénylőlapot (előzetesen kell az okmányirodában elkészíttetni),
 •  2.000-Ft-ot iskolai nyakkendőre.

 

Kérjük továbbá, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal kitöltve és aláírva a felvételről postán küldött értesítés mellett található alábbi dokumentumokat:

 • alapadatlap
 • nyilatkozat tájékoztató megismeréséről a diákigazolvány igénylésével kapcsolatban
 • nyilatkozat fényképek és videofelvételek nyilvánosságra hozataláról
 • nyilatkozat adatvédelmi tájékoztató és a Házirend elfogadásáról
 • nyilatkozat a gyermek feletti szülői/gondviselői felügyeleti jogról

 

Tájékoztatjuk, hogy a beiratkozás folyamatában a KRÉTA Iskolai Alaprendszerben elektronikus ügyintézésre (e-ügyintézés) is van lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy az e-ügyintézés nem helyettesíti a személyes ügyintézést. Kérjük, jelenjenek meg a beiratkozáson, a személyes megjelenés és a dokumentumok aláírása minden tanuló törvényes képviselőjének kötelessége.

 

Az e-Ügyintézés folyamata:

 

 • Az e-Ügyintézés felületén 2019. június 1-jétől megnyílik a lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. 2019. június 18-án 24 óráig van arra lehetőség, hogy a szülők online módon küldjék be előzetesen a gyermek adatait az intézménybe.
 • Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:
 •  A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületre.

Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

 

 b.  A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a         BKI felületre. Itt kitölti a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz       szükséges  adatokat.     

Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén betöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót.

Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat. Amennyiben a szülő aláírva szeretné a beiratkozáskor magával vinni a dokumentumokat, akkor kinyomtathatja és aláírhatja azokat. De a szülőnek nem kötelező ezeket kinyomtatni, mert az iskola erről gondoskodni fog, viszont ebben az esetben a beiratkozáskor kell az iskolában aláírnia a dokumentumokat.

Amennyiben nem találja meg a tanulót a szülő által megadott adatok alapján a rendszer, akkor üzenetet küld az adatok pontosítására, illetve, hogy a szülő vegye fel a kapcsolatot azzal az intézménnyel, ahová a gyermeke felvételt nyert.

 • Minden tanuló törvényes képviselőjének a megjelenés kötelező és be kell vinni a tanuló általános iskolai bizonyítványát, illetve a helyszínen be kell mutatni az intézmény által kért dokumentumok eredeti példányát.

Az e-ügyintézés nem kötelező, így a szülők megtehetik, hogy hagyományos módon a személyes megjelenéskor töltik ki az adatlapot, illetve az egyéb dokumentumokat. 

 

A fenti tájékoztató letölthető itt


Tájékoztató a jogorvoslati eljárásról

 

Amennyiben a tanuló és a szülő nem ért egyet a döntés tartalmával, lehetősége van jogorvoslati eljárást kezdeményezni (fellebbezést benyújtani) az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével. Felhívjuk a figyelmüket, hogy annyi külön kérelmet kell benyújtani, ahány elutasító döntést szeretnének fellebbezni, és mindegyikhez csatolni kell az elutasító határozat másolatát. A fellebbezés benyújtására a kézhezvételtől számított 15 naptári nap áll rendelkezésre.

A kérelmet minden esetben a döntést meghozó intézménynél kell benyújtani! Kérjük, a kérelmet személyesen adják le intézményünk titkárságán hétfőtől csütörtökig 7.30 és 15.20 között, pénteki napon 7.30 és 15 óra között, csatolva az elutasító határozat másolatát.

Kérelem jogorvoslati eljárás megindítására (letölthető, szerkeszthető)


Ideiglenes felvételi jegyzék

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban lezajlottak a felvételi vizsgák.
A vonatkozó rendeleteknek megfelelően nyilvánosságra hozzuk az ideiglenes felvételi jegyzéket.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a többi iskolához hasonlóan a ténylegesen felvételt nyert tanulók listáját csak 2019. április 23-át követően tudjuk közölni, miután a Felvételi Központtól megkaptuk a végeredményt.

A megfelelő linkre kattintva megtalálható az ideiglenes rangsor. A rangsorban a felvételiző tanulót az oktatási azonosító alapján lehet megtalálni (az oktatási azonosítók szerint emelkedő sorrendben).

A jelentkezők „E” (elutasítva) jelzést kaptak, amennyiben nem jöttek el a szóbeli meghallgatásra vagy pontszámuk nem érte el a megszerezhető pontok 40 %-át.

1000 - humán

2000 - emelt történelem

3000 - magyar-német két tanítási nyelvű

4000 - általános tantervű sportolóknak

5000 - általános tantervű (angol-orosz)

6000 - magyar-olasz két tanítási nyelvű

7000 - emelt matematika-informatika

8000 - emelt biológia

9000 - emelt angol


 

NYOLCADIKOS FELVÉTELI – SZÓBELI BEOSZTÁS

 

Kedves Nyolcadikosok!

 

Tájékoztatunk Benneteket, hogy a szóbeli felvételi meghallgatásokat a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban 2019. március 4-én, hétfőn 8 órakor, március 5-én, kedden 13 órakor kezdjükA szóbeli vizsgabeosztásról külön értesítést nem küldünk. A jelentkezőket tagozatonként osztottuk be, az egyes képzési formákra jelentkezők névsora, illetve a beosztások az oldal alján, a megfelelő linkre kattintva érhetők el. Amennyiben egy tanuló több olyan tagozatot is megjelölt, amelyiknél van szóbeli meghallgatás, minden tagozatnál külön szóbeli meghallgatáson kell részt vennie. Ha a beosztásban emiatt ütközés lenne, elég a vizsga napján ezt az adott bizottságnál jelezni.

Kérjük, hogy a megjelölt időpont előtt 20 perccel jelenjetek meg a vizsga helyszínéül kijelölt terem előtt. Hozzátok magatokkal ellenőrző könyveteket, fényképes igazolványt, íróeszközt, esetleg a versenyeredményeiteket igazoló okleveleket.

Az ideiglenes felvételi jegyzéket legkésőbb 2019. március 18-án tesszük közzé honlapunkon, a tanulókat az oktatási azonosítóval (11 jegyű szám) jelöljük. (A megadott jeligéket nem tudjuk a tanulók azonosítására alkalmazni, mert több esetben azonos jeligéket adtak meg a diákok.)

Jó felkészülést, szeretettel várunk Benneteket!

A szóbeli meghallgatások beosztása tanulmányi területenként:

1000 – humán

2000 – történelem emelt

3000 – magyar-német két tanítási nyelvű

6000 – magyar-olasz két tanítási nyelvű

8000 – biológia emelt

9000 – angol emelt 2019. március 4.

9000 – angol emelt 2019. március 5.


 

Jelentkezés a Csokonaiba, szóbeli meghallgatások

 

Kedves Nyolcadikosok!

 

Lassan lezárul a jelentkezés a középfokú iskolákba. Emlékeztetőül az aktuális információk:

Az általános iskolák 2019. február 18-ig továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat a középiskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. A jelentkezési laphoz csatolni kell az írásbeli eredményeket tartalmazó Értékelő lap másolatát.

Kérjük, ellenőrizzétek az alábbiakat:

Intézményünk telephely-kódja: 003

Hozott pontok: iskolánk 5 tantárgy hetedik év végi és nyolcadik félévi eredményét kéri, ezért ezeket az eredményeket fel kell tüntetni az adatlapon:

magyar nyelv és irodalom

történelem

matematika

idegen nyelv (angol nyelv, ha nem tanulta valaki, akkor német nyelv)

fizika

Tanulmányi területek kódja (TT kód):

Osztály

TT kód

Tanulmányi terület

Első és második idegen nyelv

 

A

1000

humán csoport

angol, latin

 

2000

emelt szintű történelem csoport

angol, német

 

Kny B

3000

magyar-német két tanítási nyelvű osztály

német, angol

 

C

4000

általános tantervű csoport igazolt sportolóknak

angol, olasz

 

5000

általános tantervű csoport

angol, orosz

 

Kny D

6000

magyar-olasz két tanítási nyelvű osztály

olasz, angol

 

E

7000

emelt óraszámú matematika-informatika csoport

angol, német

 

8000

emelt óraszámú biológia csoport

angol, német

 

F

9000

emelt szintű angol nyelvi osztály

angol, francia

 

 

A szóbeli meghallgatások:

A szóbeli meghallgatások időpontja 2019. március 4. és 5. A beosztásokat várhatóan egy héttel a szóbelik előtt tudjuk a honlapon közzétenni.

Szóbeli meghallgatáson az alábbi tanulmányi területekre történő jelentkezés esetén kell részt venni:

1000 (humán), 2000 (történelem), 3000 (magyar-német két tanítási nyelvű), 6000 (magyar-olasz két tanítási nyelvű), 8000 (emelt biológia), 9000 (emelt angol)

A szóbeli követelményeit megtaláljátok honlapunkon, a Nyolcadikosoknak – Pályaválasztási tájékoztató menüben.

 

Sikeres felkészülést kívánunk!

 

Letölthető nyomtatvány tanulói észrevételhez

 

Tájékoztató a nyolcadikos felvételi írásbeli vizsgáról

 

Az írásbeli vizsga napja: 2019. január 19. (szombat)

 

A tanulók 9.30 és 9.45 között foglalják el helyüket a kijelölt teremben. A beosztás a porta melletti hirdetőn lesz kitéve.

Kérjük a tanulókat, hogy legkésőbb 9.45-re érkezzenek meg iskolánkba!

A központi írásbeli vizsgára megjelenő tanulók feltétlenül hozzanak magukkal személyazonosságot igazoló dokumentumot (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél)!

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

 

Az írásbeli vizsga lebonyolításának rendje:

A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. Először a magyar nyelvi, majd a matematika feladatlapot oldják meg a tanulók.

 

            10.00-10.45:    a magyar nyelvi feladatlapok kitöltése

 

            10.45-11.00:    szünet

 

            11.00-11.45:    a matematika feladatlapok kitöltése

 

Megtekintés:

Az értékelt dolgozatokat 2019. január 24-én 8 és 16 óra között lehet megtekinteni iskolánkban.

 

Az értékelő lapok átvétele:

Az írásbeli felvételi eredményét közlő értékelő lapot a megtekintés napján átveheti a tanuló, a szülő vagy két tanú által hitelesített írásbeli meghatalmazással a meghatalmazott. Az át nem vett értékelő lapokat az iskola 2019. február 7-ig  postázza a tanuló lakcímére.

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói 2019. január 19-én 13 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

 

A tanulói észrevételek és azok kezelése:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az  iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel, mobiltelefonnal) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le az iskola titkárságán.


 

Kedves Nyolcadikosok, kedves Szülők!

 

Köszönjük, hogy ennyien érdeklődtek intézményünk iránt a nyílt napon.

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a felvételi eljárás első lépése a központi írásbeli vizsgára való jelentkezés. Ennek határideje: 2018. december 7. Az írásbeli vizsgára a vizsgajelentkezési lapot kell kitölteni, aláírni és eljuttatni személyesen vagy postán abba a középfokú intézménybe, ahol a tanuló meg szeretné írni az írásbeli feladatlapokat magyar nyelvből és matematikából.

A jelentkezési lap letölthető az alábbi linkről:

Jelentkezési lap

A felvételivel kapcsolatos minden információ megtalálható honlapunkon, a „Nyolcadikosoknak” menüben.


 

Nyílt nap a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban

 

A nyílt nap időpontja: 2018. november 15.

9 órától a szülők számára rövid tájékoztatót tartunk az aulában.

17 órától pályaválasztási értekezlet lesz a szülők számára az aulában.

Szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődő tanulókat és szülőket.

 

A bemutató órák rendje:

A bemutató órák 9 órakor kezdődnek. Az órákra 8.00-tól lehet majd regisztrálni az intézmény aulájában. A 2., a 3. és a 4. tanítási órákra szeretettel várjuk a nyolcadikos diákokat.

A nyílt nap részletes programja:

(letölthető)

 

2. óra (9.00 – 9.30)

 

tantárgy

terem

csoport

tanár

német

12.

10. A

Bagossy Barbara

német

112.

9. Kny B haladó

Dr. Valastyánné Szigeti Andrea

történelem

15.

12. A

Dr. Rácz Sándor

történelem

212.

9. F

Tardiné Szakács Ágnes

olasz

É/206.

 

Gulyás Éva, Pelyvás Zsófia, Luca Balduccio, Nemes Gabriella

olasz célnyelvi civilizáció

111.

12. D

Viviana Fasanella

matematika olasz nyelven

214.

12. D

Moczok Éva

latin nyelv

114.

10.A

Molnárné Kocska Judit

matematika

213.

9. E

Chrobák Gyula

matematika

113.

11. E

Erdei András

matematika

201.

9. C

Tárkányi Tiborné

angol

13.

11. F

Pap-Kaáli Nóra

mozgókép és média

316.

12. E

Szabó Elemér

biológia

211.

9. E biológia tagozat

Tukacs Edit

biológia

kémia előadó

11. E biológia tagozat

Sümegi György

testnevelés

tornaterem

11. A

Géczi Gergő

testnevelés

tornaterem

12. B

Varga Zoltánné

etika

202.

11. F

Dr. Pető Zsolt


 

3. óra (9.45 – 10.15)

 

tantárgy

terem

csoport

tanár

informatika

11.

11. E tagozat

Virágné Kondorosi Edit

informatika

10.

12. E tagozat

Szirmai Katalin

német

112.

9. knyB kezdő

Gaál Krisztina

történelem német nyelven

15.

9. knyB haladó

Márkus-Szabó Anikó

német

214.

10.e

Dr. Lékáné Engi Ágnes

kémia

kémia előadó

9. D

Dr. Patonayné Péli Erzsébet

fizika

fizika előadó

9. E

Molnár Dénes

színjátszó

13.

 

Éles Bulcsú

olasz

É/206.

 

Gulyás Éva, Pelyvás Zsófia, Luca Balduccio, Viviana Fasanella

irodalom

Ének terem

9.C

Dr. Püskiné Portörő Ágnes

iskolamúzeum bemutatása

iskolamúzeum

 

Nagy Miklós

matematika

315.

10. B

Baloghné Szűcs Katalin

matematika

14.

11. B

Dienes Ágota

matematika

208.

9. C

Juhászné Halmai Szilvia

matematika

102.

12. E

Kluknavszky Ágnes

matematika

113.

12. C

Tukacs Edit

mozgókép és média

316.

12. B

Szabó Elemér

testnevelés

tornaterem

9. Kny D

Géczi Gergő

testnevelés

tornaterem

11. D

Szilágyi József

testnevelés

konditerem

12. F

Szilágyiné Tamási Margit


 

4. óra (10.30 – 11.00)

 

tantárgy

terem

csoport

tanár

irodalom

202.

11. F

Dr. Valastyánné Szigeti Andrea

történelem

211.

9. E

Vékonyné Turcsik Magdolna

fizika

fizika előadó

10. D

Siteriné Nagy Judit

fizika

14.

11. B

Molnár Dénes

olasz

É/206.

 

Gulyás Éva, Pelyvás Zsófia, Luca Balduccio, Viviana Fasanella

matematika

213.

10. E

Baloghné Szűcs Katalin

matematika

102.

12. E

Juhászné Halmai Szilvia

matematika

kémia előadó

10. A

Dr. Patonayné Péli Erzsébet

matematika

201.

11. A

Tárkányi Tiborné

angol

13.

9.F

Barta Zoltán

angol

15.

9.F

Nagy Szabolcs

angol

12.

10.F

Hidasi Ágnes

angol

212.

10.F

Simcsik Eszter

biológia

214.

12. E biológia tagozat

Sümeginé Vitális Éva

biológia

biológia előadó

10. E biológia tagozat

Dr. Sulikné  Pável Erzsébet

testnevelés

tornaterem

11. E

Szilágyi József

testnevelés

tornaterem

12. C

Varga Zoltánné