Aktuális felvételi időszak

Aktuális felvételi időszak

BEIRATKOZÁS - információk, letölthető nyomtatványok

Tisztelt Szülők! Kedves felvételt nyert Diákok!

Gratulálunk!

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a beiratkozásról.

A beiratkozás időpontja: 2021. június 24. (csütörtök) 9.00 – 13.00.

Kérjük, hogy a beiratkozáshoz hozzák magukkal:

  • a felvételről szóló értesítést,
  • az általános iskolai bizonyítványt,
  • a személyi igazolványt,
  • a lakcímkártyát,
  • a TAJ kártyát,
  • az adókártyát,
  • a fényképes diákigazolvány-igénylőlapot (előzetesen kell az okmányirodában elkészíttetni),
  •  3.000-Ft-ot iskolai nyakkendőre.

Kérjük továbbá, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal kitöltve és aláírva a felvételről postán küldött értesítés mellett található (és itt a honlapunkon letölthető) alábbi dokumentumokat:

Amennyiben nyomós indok (betegség, karantén) miatt nem tudnak megjelenni a beiratkozáson, kérjük, ezt jelezzék előre a beiratkozas@csokonai-debr.edu.hu e-mail címen. Ebben az esetben megbeszéljük, milyen módon tudjuk a beiratkozást intézni.

Felhívjuk azoknak a figyelmét, akik kollégiumi elhelyezést szeretnének igényelni, hogy a kollégiumi elhelyezést nem a mi intézményünk intézi. A kollégiumi felvétel iránt külön kérelmet/jelentkezési lapot kell benyújtani: KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSI LAP. A felvételről a kollégium intézményvezetője dönt. Ennek érdekében a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott, a kollégiumi jelentkezési lapon feltüntetett kollégiumok közül 1., 2., 3. rangsorolással jelöljön meg legfeljebb három kollégiumot. A koronavírus járványra tekintettel a jelentkezési lapot kitöltés és aláírás után elektronikus úton, pdf vagy jpeg formátumban kérjük az első helyen megjelölt intézmény hivatalos e-mail címére 2021. május 17. napján 24 óráig megküldeni szíveskedjen. A határidő elmulasztása, vagy a jelentkezési lap hiányos kitöltése jogvesztő hatállyal bír.

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS A FELVÉTELI EREDMÉNYEKRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS KÖZLÉSÉRŐL

Az Oktatási Hivatal 2021. április 23-án készíti el az egyeztetett felvételi jegyzéket. A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést 2021. április 30-ig küldjük meg postai úton.

Tájékoztató a jogorvoslati eljárásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 37. § (2) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 37. § alapján amennyiben a tanuló, a szülő nem ért egyet a döntés tartalmával, lehetősége van a tanuló érdekében jogorvoslati eljárást kezdeményezni, fellebbezést benyújtani. (Erre az Nkt., a Szkt.és az Ákr. biztosítja a lehetőséget.)

A fellebbezés benyújtására a - tanulónak, kiskorú esetén a szülőnek/törvényes képviselőnek – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 naptári nap áll rendelkezésre.

A kérelmet a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban kell benyújtani.

Amennyiben a jogorvoslati eljárás megindítására nyitva álló idő alatt nem támadják meg a döntést, az jogerőssé válik és többé nem támadható meg.

A másodfokú eljárást megindító kérelem tárgyában a fenntartó hoz döntést.

A fenntartó döntését az intézmény készíti elő. Ellenőrizzük az alábbiakat: a 15 napos határidőn belül érkezett-e be, alá van-e írva, a jogosulttól származik-e, jogosult-e a fellebbezés benyújtására (rendelkezik a megjelölt képzésről elutasító határozattal). A fellebbezés benyújtására jogosult lehet a szülő, a törvényes képviselő, gyám, gondnok, nagykorú tanuló.

A kérelem benyújtásának módja:

A kérelmet az alábbi nyomtatványban kell kitölteni: Eljárást megindító kérelem

Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra: 

Egy kérelemben csak egy intézmény egy képzési területe jelölhető meg!

Kötelező melléklet: a felvételt elutasító határozat másolata

Kérjük, hogy a kérelmeket lehetőleg elektronikus úton juttassák el intézményünkbe, az alábbi e-mail címre: fellebbezes@csokonai-debr.edu.hu

Aki nem tudja beszkennelni a kérelmet, postán is beküldheti, az alábbi címre: Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. Kérjük, a borítékra írják rá: Eljárást megindító kérelem

PÁLYAVÁLASZTÁSI KISFILM