Menza

Menza

Kedves Szülők!

A 2020/2021 tanévi étkezéshez kapcsolódó nyomtatványok elérhetőek a

Az igénylés leadásának módja változott. Az idei nyomtatványok szerkeszthető formában kerültek feltöltésre, az adatok kitöltése után e-mailben kell visszaküldeni a  boldizsar.zita@diminfo.hu  címre


Kedvezmény nélkül:

  • hozzájáruló nyilatkozat szükséges,

Kedvezményes étkezés:

  • hozzájáruló nyilatkozat, 8-as számú melléklet az igényelni kívánt kedvezmény pontos megjelölésével
  • 9-es számú melléklet a nevelésbe vett gyermek esetén.

Nagycsaládosok esetén külön igazolást nem kell benyújtani a nyomtatványok mellé, egyéb esetben:

  • tartósan beteg
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
  • nevelésbe vett gyermek esetén

a kedvezmény igényléséhez szükséges igazolást vagy határozat másolatát csatolni kell az e-mailben.

Amennyiben semmilyen módon nem tudja megoldani az e-mailben való visszaküldést, akkor a nyomtatványok elérhetőek az iskola portáján, amelyet kitöltés után ugyanoda kérek visszajuttatni.

Kérem, figyelmesen olvassák el a  csatolt Szülői tájékoztatót!


Az étkezési térítési díj megfizetése:

A 2020/2021-es tanévtől a térítési díj kiegyenlítése csak csoportos beszedési megbízással történhet.

A már megadott csoportos beszedési megbízásokkal kapcsolatban kérjük, ellenőrizze, hogy a megadott értékhatár és lejárat dátuma megfelelő-e a további zavartalan beszedés érdekében. Amennyiben még nem adott felhatalmazást bankjának a csoportos beszedési megbízással való fizetésre, szíveskedjen azt megtenni számlavezető bankjában!  A térítési díj beszedése a tárgyhónap 10-ig történik.

Indokolt esetben lehetőség van készpénzes vagy bankkártyával történő fizetésre. A lehetőség biztosítása érdekében kérelmet kell benyújtani az illetékes ellátási helyhez, annak vezetőjéhez.

A kérelem elbírálását követően, csak az engedélyben szereplő kijelölt helyszíneken és felületeken lehetséges a díjfizetés.

Étkezéssel kapcsolatos információk: www.diminfo.hu internetes oldalon.

Az élelmezésszervező elérhetősége:

Boldizsár Zita

06/20/2774006

 boldizsar.zita@diminfo.hu

Mellékletek:

Szülői tájékoztató az étkezés megszervezéséről 2020/2021

Élelmezésszervezők elérhetőségei 2020/2021

2020-21 Hozzájáruló nyilatkozat

8.sz. melléklet

9.sz. melléklet


EBÉD RENDELÉSÉNEK ÉS ELVITELÉNEK LEHETŐSÉGE - 2020. MÁJUS 4-TŐL

Tisztelt Szülők!

2020. május 04-től (hétfőtől) 2020. május 29-ig (péntekig) a következő intézmény váltja fel a jelenlegi ügyeletes óvodát:

Lehel Utcai Óvoda                 (4032 Debrecen, Lehel u. 18.)

Továbbra is lehetőség van óvodás és iskolás korú gyermekek és tanulók számára - ügyeleti ellátáson kívül is - étkezést igényelni, melyet szintén a saját intézményen keresztül kérhet a szülő.

Élelmezésszervező: Nagy Ildikó, tel. : 06 30 263 3667

Az étkezési díj az érvényben lévő normatív kedvezmények figyelembevételével kerül meghatározásra. A kedvezményben nem részesülőknek a térítési díj változatlanul az érvényben lévő normaáron történik, a befizetés csak bankkártyával lehetséges az online szülői felületen.

 

                                                                                                 Hajnal János

                                                    Debreceni Intézményműködtető Központ

                                                                                                     igazgatója

a www.diminfo.hu weboldal az alábbi képre kattintva érhető el: