Menza

Menza

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tájékoztatom, hogy a 2020/2021. tanévtől  a térítési díj kiegyenlítése csoportos beszedési megbízással történhet a személyes érintkezést nem igénylő, gyors, pontos és hatékony ügyintézés érdekében.

Amennyiben rendelkezik aktív megbízással nincs teendője, ellenben szíveskedjen számlavezető bankjában felhatalmazást adni a csoportos beszedési megbízás teljesítésére! 

Részletes tájékoztatás a www.diminfo.hu honlapunkon található.

Felhatalmazás kitöltéséhez szükséges adatok:

Név: Debreceni Intézményműködtető Központ

Számlaszám: 11738008-15813619

Cím:  4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A

Banki azonosító:  A15813619

Fogyasztó azonosítója: az étkezést igénybe vevő TAJ száma (9 számjegy folyamatosan)

Fogyasztó neve: az étkezést igénybe vevő neve

Indokolt esetben egy alkalommal, lehetőség van bankkártyával, vagy készpénzzel történő fizetésre a kijelölt ügyfélszolgálati ponton. A lehetőség biztosítása érdekében kérelmet kell benyújtani az etkezes@diminfo.hu e-mail címre.

Tisztelettel:

a Debreceni Intézményműködtető Központ Igazgatója


Kedves Szülők!

A 2020/2021 tanévi étkezéshez kapcsolódó nyomtatványok elérhetőek a

Az igénylés leadásának módja változott. Az idei nyomtatványok szerkeszthető formában kerültek feltöltésre, az adatok kitöltése után e-mailben kell visszaküldeni a  nagy.ildiko@diminfo.hu  címre


Kedvezmény nélkül:

  • hozzájáruló nyilatkozat szükséges,

Kedvezményes étkezés:

  • hozzájáruló nyilatkozat, 8-as számú melléklet az igényelni kívánt kedvezmény pontos megjelölésével
  • 9-es számú melléklet a nevelésbe vett gyermek esetén.

Nagycsaládosok esetén külön igazolást nem kell benyújtani a nyomtatványok mellé, egyéb esetben:

  • tartósan beteg
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
  • nevelésbe vett gyermek esetén

a kedvezmény igényléséhez szükséges igazolást vagy határozat másolatát csatolni kell az e-mailben.

Amennyiben semmilyen módon nem tudja megoldani az e-mailben való visszaküldést, akkor a nyomtatványok elérhetőek az iskola portáján, amelyet kitöltés után ugyanoda kérek visszajuttatni.

Kérem, figyelmesen olvassák el a  csatolt Szülői tájékoztatót!


Az étkezési térítési díj megfizetése:

A 2020/2021-es tanévtől a térítési díj kiegyenlítése csak csoportos beszedési megbízással történhet.

A már megadott csoportos beszedési megbízásokkal kapcsolatban kérjük, ellenőrizze, hogy a megadott értékhatár és lejárat dátuma megfelelő-e a további zavartalan beszedés érdekében. Amennyiben még nem adott felhatalmazást bankjának a csoportos beszedési megbízással való fizetésre, szíveskedjen azt megtenni számlavezető bankjában!  A térítési díj beszedése a tárgyhónap 10-ig történik.

Indokolt esetben lehetőség van készpénzes vagy bankkártyával történő fizetésre. A lehetőség biztosítása érdekében kérelmet kell benyújtani az illetékes ellátási helyhez, annak vezetőjéhez.

A kérelem elbírálását követően, csak az engedélyben szereplő kijelölt helyszíneken és felületeken lehetséges a díjfizetés.

Étkezéssel kapcsolatos információk: www.diminfo.hu internetes oldalon.

Az élelmezésszervező elérhetősége:

Nagy Ildikó

Tel.: 30/2633667

e-mail cím:   nagy.ildiko@diminfo.hu

 

Mellékletek:

Szülői tájékoztató az étkezés megszervezéséről 2020/2021

Élelmezésszervezők elérhetőségei 2020/2021

2020-21 Hozzájáruló nyilatkozat

8.sz. melléklet

9.sz. melléklet


EBÉD RENDELÉSÉNEK ÉS ELVITELÉNEK LEHETŐSÉGE - 2020. MÁJUS 4-TŐL

Tisztelt Szülők!

2020. május 04-től (hétfőtől) 2020. május 29-ig (péntekig) a következő intézmény váltja fel a jelenlegi ügyeletes óvodát:

Lehel Utcai Óvoda                 (4032 Debrecen, Lehel u. 18.)

Továbbra is lehetőség van óvodás és iskolás korú gyermekek és tanulók számára - ügyeleti ellátáson kívül is - étkezést igényelni, melyet szintén a saját intézményen keresztül kérhet a szülő.

Élelmezésszervező: Nagy Ildikó, tel. : 06 30 263 3667

Az étkezési díj az érvényben lévő normatív kedvezmények figyelembevételével kerül meghatározásra. A kedvezményben nem részesülőknek a térítési díj változatlanul az érvényben lévő normaáron történik, a befizetés csak bankkártyával lehetséges az online szülői felületen.

 

                                                                                                 Hajnal János

                                                    Debreceni Intézményműködtető Központ

                                                                                                     igazgatója

a www.diminfo.hu weboldal az alábbi képre kattintva érhető el: