Menza

Menza

ÉTKEZÉS IGÉNYLÉSE A 2022/2023-AS TANÉVRE

Tisztelt Szülők / Gondviselők!

A 2022/2023-as tanévre az étkezés megrendeléshez az alábbi nyomtatvány(ok) kitöltése, majd e-mail üzenetben történő visszaküldése szükséges:

Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez

8. melléklet: Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes étkezés igénybevételéhez

9. melléklet: Igazolás átmeneti gondozásról vagy ideiglenes elhelyezésről

Nyilatkozat diétás szolgáltatásról és a szolgáltatáshoz szükséges adatkezelésről - tanulói nyilatkozat

Nyilatkozat diétás szolgáltatásról és a szolgáltatáshoz szükséges adatkezelésről - szülői nyilatkozat

E-mail: venkerti.etkezes@diminfo.hu

Az étkezés megrendelés nyomtatványainak leadási határideje: 2022. június 30.

Amennyiben nincs lehetősége e-mail küldésére, a nyomtatványok papír alapon a DIM pénztárában (Új Városháza, Debrecen, Kálvin tér 11.) – pénztári nyitvatartási időben – elérhetők, illetve kitöltés után leadhatók. Kérjük, a nyomtatványokat nyomtatott nagy betűkkel szíveskedjen kitölteni és aláírással ellátva visszaküldeni! A Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez nyomtatvány kitöltésével az étkezést megrendeli a következő tanévre. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy étkezés igénylése esetén minden köznevelési intézményben szükséges az ebédet tartalmazó étkezés megrendelése. Az étkezés végleges lemondásáról írásban kell nyilatkozni.

A kedvezményre való jogosultság esetén az általános vagy középiskolában tanuló esetében a 8. melléklet szerinti nyilatkozatot kérjük kitölteni. Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, az ezt igazoló határozat minden oldalát szükséges mellékelni. Tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást kell benyújtani. A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, 2022. július 31-ig meghosszabbításra került határozatok és tartós beteg igazolások újbóli igénylésére van szükség, hogy a következő tanévben is biztosítva legyen az étkezési térítési díjkedvezmény.

A diétás étkezés igénylése esetén csatolandó a szülői/gondviselői nyilatkozat diétás szolgáltatásról és a szolgáltatáshoz szükséges adatkezelésről, valamint a szakorvosi igazolás. Az étkezés megrendelés nyomtatványainak leadási határideje: 2022. június 30.

Az étkezési térítési díj megfizetése csoportos beszedéssel történik. A számlavezető bankjánál legkésőbb 2022.08.01-ig a megbízást intézni szíveskedjen. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézéshez nélkülözhetetlen az elérhetőségi adatok teljes körű biztosítása számunkra. Ezért kérjük, szíveskedjen megadni számunkra olyan e-mail címet, ahol a kapcsolattartást Önnel bonyolíthatjuk. Az étkeztetéssel kapcsolatos információk és az élelmezésszervezők elérhetősége a https://etkeztetes.diminfo.hu internetes oldalon megtalálható.

Részletes tájékoztatás a csoportos beszedésről:

A felhatalmazás kitöltéséhez szükséges adatok:

Név: Debreceni Intézményműködtető Központ

Számlaszám: 11738008-15813619

Cím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.

Banki azonosító: A15813619

Fogyasztó azonosítója: az étkező TAJ száma (9 számjegy folyamatosan, szóköz, kötőjel nélkül írva, s mögé sem lehet írni semmit)

Fogyasztó neve: Az étkezést igénybe vevő neve (tanuló)

Ha a bankban személyesen történik a megbízás, akkor a banktól kapott visszaigazolást (ha nem adnak, akkor kérjen) kérjük, hogy fotózza le és elektronikusan küldje el az élelmezésszervező e-mail címére: venkerti.etkezes@diminfo.hu. Ha netbankol, akkor pedig készítsen egy képernyő mentést akkor amikor a kitöltött banki felületen látszik a folyószámlaszám és a tanuló fogyasztó azonosítója (ez a tanuló TAJ száma), s küldje el ezt a mentést, hogy minél hamarabb be tudjuk állítani a tanulónak a rendszerben a megbízás megtörténtét.

Étkeztetéssel kapcsolatos kérdés esetén forduljanak Nagy Ildikó élelmezésszervezőhöz a +36-30/263-3667-es telefonszámon.