Osztályozóvizsga, javítóvizsga

Osztályozóvizsga, javítóvizsga

NYOMTATVÁNY: KÉRELEM OSZTÁLYOZÓVIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ

OSZTÁLYOZÓVIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

 

A javító- és osztályozóvizsga követelményei:

Az egyes tárgyak részletes követelményei a Tantárgyi tantervekben találhatóak.

A 2020/2021-es tanévben 9. évfolyamot kezdő tanulókra a NAT 2020, a felsőbb évfolyamokra a NAT 2012 tantervei vonatkoznak.

 

A vizsga értékelése:

0 % - 34 % → elégtelen (1)

35 % - 54 % → elégséges (2)

55 % - 69 % → közepes (3)

70 % - 84 % → jó (4)

85 % - 100 % → jeles (5)

 

A tanév rendjébe illesztett vizsgaidőszakok:

• a tanévkezdést megelőző hét (augusztus utolsó hete): teljes év (évek) tantervi anyagából (jelentkezési határidő: június 30.)
• az első félév végét megelőző hónap (az első félév anyagából)
• április közepe: azon tanulóink számára, akik előrehozott érettségit kívánnak tenni a tárgyév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakában (jelentkezési határidő: február 15).
• a tanév végét megelőző hónap (a teljes tanév vagy a második félév anyagából)
A javítóvizsgák időpontját jogszabály határozza meg: az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban