A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért

A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért

A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért Alapítvány

4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12.

Adószám: 18995815-1-09

Számlaszám: 60600084-11117650

Hajdú Takarék Debrecen, Bethlen u..

 

A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért Alapítvány 2007 decembere óta létezik. Tevékenységéről pontos képet adnak a mellékelt éves beszámolók.

 

Az alapítvány céljai:

 • A Magyarországon (elsősorban a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban) olasz nyelvet tanuló és a határon túli magyar anyanyelvű tehetséges, szintén olasz nyelvet tanuló és/vagy hátrányos helyzetű diákok anyagi támogatása (utazási hozzájárulás, tankönyvtámogatás, ösztöndíj, külföldi tanulmányok díja, versenyeken való részvétel költségei).
 • Külföldi, illetve hazai pályázatok elnyerése révén a Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatán tanuló osztályok, tanulócsoportok, valamint az Olasz Munkaközösség azon tanárainak támogatása, akik az alapítván kuratóriumának nem tagjai.
 • Tanulmányutak szervezése és lebonyolítása.
 • Nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok szervezése és lebonyolítása, illetve ehhez való anyagi segítségnyújtás.
 • Tankönyvek, ismeretterjesztő kiadványok vásárlása az Olasz Tagozat számára
 • Kulturális rendezvények szervezése, különös tekintettel az olasz nyelv tanulásának népszerűsítését szolgáló helyi, regionális és országos rendezvények, illetve olasz nyelven előadott zenei vagy bármely más produkció szervezésére.
 • Kulturális kiadványok létrehozása, megjelenítése

Szöveges beszámoló – 2018

Szöveges beszámoló A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért Alapítvány 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójához

1. Általános rész

 

Az alapító és az alapítói vagyon

Az alapítvány 2007-ben alakult.

Az alapító: Dr. Óbis Hajnalka

Az alapító székhely: 4032 Debrecen, Komlóssy út 36. 3/15

Az alapítói tőke: 50.000,- Ft

 

Az alapítvány célja, és a cél érdekében kifejtett tevékenysége:

1. A Magyarországon olasz nyelvet tanuló és a határon túli magyar anyanyelvű tehetséges, szintén olasz nyelvet tanuló és/vagy hátrányos helyzetű diákok anyagi támogatása (utazási hozzájárulás, tankönyvtámogatás, ösztöndíj, külföldi tanulmányok díja, versenyeken való részvétel költségei).

2. Külföldi, illetve hazai pályázatok elnyerése révén a Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatán tanuló osztályok, tanulócsoportok, valamint az Olasz Munkaközösség azon tanárainak támogatása, akik az alapítvány kuratóriumának nem tagjai.

3. Tanulmányi utak szervezése és lebonyolítása.

4. Nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok szerevezése és lebonyolítása, illetve ehhez való anyagi segítségnyújtás.

5. Tankönyvek, ismeretterjesztő kiadványok vásárlása az Olasz Tagozat számára.

6. Kulturális rendezvények szervezése, különös tekintettel az olasz nyelv tanulásának népszerűsítését szolgáló helyi, regionális és országos rendezvények, illetve olasz nyelven előadott zenei vagy bármely más produkció szervezésére.

7. Kulturális kiadványok létrehozása, megjelenítése.

Az alapítvány célja nem jövedelemszerzés, illetve vagyongyarapító tevékenység, hanem kizárólag a fent meghatározott közérdekű célok eléréséhez szükséges vagyoni háttér megteremtése, és ennek felhasználásával az alapítvány céljában foglaltak finanszírozása, az arra rászorultak támogatása.

 

2. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke és összege

A kuratórium elnöke és annak tagjai a feladatukat társadalmi megbízatásban látják el, részükre tehát semmilyen személyi jellegű juttatás kifizetése nem történt meg.

 

3. Számviteli beszámoló

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és egyéb mellékletei részletes információkat tartalmaznak. Az éves egyszerűsített beszámoló jelentésünk melléklete, amely mérlegből és közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból áll.

4. Támogatások és azok felhasználása:

Az alapítvány nyitóegyenlege 2018.01.01-én 644.785,- Ft volt, záró egyenlege pedig december 31-én 2.968.508,- Ft.

2018-ban kapott támogatások, és azok felhasználása:

 • Zordan Logistica S.R.L (Olaszország) 400 Euró, 120.172 Ft, amellyel az országos Olasz Fesztivál főzőversenyének megszervezését támogatta, ami a Debreceni Séf Akadémián zajlott.
 • A 2017/2018-as tanévre 6200 euró, azaz 1.902.392 Ft támogatás a Budapesti Olasz Kultúrintézettől, amelyből 14 diák és 4 tanár szicíliai repülős utazását fedezte az alapítvány.
 • A Tiszántúli Takarék támogatása, 50.000,- Ft, amelyet az országos Olasz Fesztivál megszervezésére ajánlottak fel, és arra is használt fel az alapítvány.
 • Sfumature di Budapest (Áron Coceancig volt olasz lektor) támogatása, 30.000,- Ft, amelyet az olasz színjátszó csoport trieszti utazásának támogatására ajánlott fel a tagozat volt tanára.
 • A 2017. évi SZJA 1% felajánlásokból összesen 121.966,- Ft.
 • Az Olasz Kultúrintézet a 2018/2019-es tanévre az olasz tagozat fenntartásához, azon belül az olasztanárok fizetésének kiegészítésére ítélt meg 7200 Euró támogatást.

 

5. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

 

Alapítványunk 2018-ban az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket végezte:

A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért Alapítvány a 2017/2018-as tanévben újra megszervezte a velencei kirándulást az első és másodéves diákok számára. Idén 5 tanuló utazását támogatta a kuratórium a benyújtott kérvények alapján.

A 2017/2018-as tanévben a Csokonai Gimnázium rendezte meg az országos Olasz Fesztivált. A rendezvény sikeres lebonyolításához kaptunk támogatást többek között Olaszországból, egy veronai cégtől, hogy egy teljesen új versenyszámot valósíthassunk meg a Debreceni Séf Akadémia támogatásával, és ami a kétnapos verseny legnépszerűbb kategóriájának bizonyult. Vendégül láttuk Olaszországból Carlo Torre művészt, aki koncertet adott a verseny első napjának zárásául, és fellépett a hivatalos megnyitón is, valamint a zsűri munkájában is részt vett. Az alapítvány hozzájárulásával készíttettünk a tagozat diákjainak a fesztivál logóját ábrázoló pólókat, és a Debreceni Közlekedési Vállalattól kedvezményes áron szereztük be a kétnapos villamosjegyeket. A kétnapos rendezvényre közel 800 diák nevezett be, számos kategóriában az iskola minden termében zajlottak a versenyek, és kicsivel több, mint 200 díjat osztottunk ki a boldog nyerteseknek.

Az Olasz Fesztiválon a Csokonai Gimnázium olaszos színjátszó csoportja nyerte azt a lehetőséget, hogy a diákok Triesztbe utazzanak, és részt vegyenek egy nemzetközi színházi fesztiválon. Ezt az utazást támogatta volt lektorunk, Aron Coceancig a májusban érkezett adományával.

Szintén az Olasz Fesztiválnak köszönhető, hogy a Csokonai Gimnázium olasz tagozata a Budapesti Olasz Kultúrintézettől kapott egy 10 napos szardíniai ösztöndíjat, amelyet Ványi Marcell 11.D osztályos tanuló kapott meg a munkájáért. Sajnos az ösztöndíj nem tartalmazta az utazás költségét, ezért az alapítvány kuratóriuma úgy határozott, hogy támogatja a repülőjegy vásárlását.

Júniusban sikerült felvenni a kapcsolatot a szicíliai Castellammare del Golfóban lévő csereiskola tanáraival. A 2017/2018-ra kapott támogatást júliusban 14 diák és 4 tanár szicíliai utazásának megszervezésére használtuk fel. A cserekapcsolat megvalósítása az országos olasz fesztivál megrendezése kapcsán adódott elfoglaltságok miatt csúszott szeptemberre. Az utazásban azok a diákok részesülhettek, akik az Olasz Fesztivál szervezése során a legtöbbet segítettek, díjakat nyertek, és egyéb ötletekkel segítették a verseny megvalósulását. A kuratórium döntése alapján a csoportos utasbiztosítás költségeit, valamint az érkezéskor szükséges transzfer egy részét is az alapítvány vállalta magára. 

 

Debrecen, 2019.01.03.

 

Záradék:

Ezt a beszámolót a Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért Alapítvány Kuratóriuma 2019. január 25-i ülésén 2019/1. számú határozatával elfogadta.

 

                                                                                                                      Gulyás Éva

                                                                                                                      Kuratórium elnöke

 

Szöveges beszámoló – 2019

Szöveges beszámoló A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért Alapítvány 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójához

1. Általános rész

 

Az alapító és az alapítói vagyon

Az alapítvány 2007-ben alakult.

Az alapító: Dr. Óbis Hajnalka

Az alapító székhely: 4032 Debrecen, Komlóssy út 36. 3/15

Az alapítói tőke: 50.000,- Ft

 

Az alapítvány célja, és a cél érdekében kifejtett tevékenysége:

1. A Magyarországon olasz nyelvet tanuló és a határon túli magyar anyanyelvű tehetséges, szintén olasz nyelvet tanuló és/vagy hátrányos helyzetű diákok anyagi támogatása (utazási hozzájárulás, tankönyvtámogatás, ösztöndíj, külföldi tanulmányok díja, versenyeken való részvétel költségei).

2. Külföldi, illetve hazai pályázatok elnyerése révén a Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatán tanuló osztályok, tanulócsoportok, valamint az Olasz Munkaközösség azon tanárainak támogatása, akik az alapítvány kuratóriumának nem tagjai.

3. Tanulmányi utak szervezése és lebonyolítása.

4. Nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok szerevezése és lebonyolítása, illetve ehhez való anyagi segítségnyújtás.

5. Tankönyvek, ismeretterjesztő kiadványok vásárlása az Olasz Tagozat számára.

6. Kulturális rendezvények szervezése, különös tekintettel az olasz nyelv tanulásának népszerűsítését szolgáló helyi, regionális és országos rendezvények, illetve olasz nyelven előadott zenei vagy bármely más produkció szervezésére.

7. Kulturális kiadványok létrehozása, megjelenítése.

Az alapítvány célja nem jövedelemszerzés, illetve vagyongyarapító tevékenység, hanem kizárólag a fent meghatározott közérdekű célok eléréséhez szükséges vagyoni háttér megteremtése, és ennek felhasználásával az alapítvány céljában foglaltak finanszírozása, az arra rászorultak támogatása.

 

2. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke és összege

A kuratórium elnöke és annak tagjai a feladatukat társadalmi megbízatásban látják el, részükre tehát semmilyen személyi jellegű juttatás kifizetése nem történt meg.

 

3. Számviteli beszámoló

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és egyéb mellékletei részletes információkat tartalmaznak. Az éves egyszerűsített beszámoló jelentésünk melléklete, amely mérlegből és közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból áll.

4. Támogatások és azok felhasználása:

Az alapítvány nyitóegyenlege 2019.01.01-én 2.968.508,- Ft volt, záró egyenlege 2019.12.31-én 3.402.227,- Ft.

2019-ban kapott támogatások, és azok felhasználása:

 • A 2018. évi SZJA 1% felajánlásokból összesen 141.353,-Ft.
 • Az Olasz Kultúrintézet a 2019/2020-as tanévre az olasz tagozat fenntartására (olasz anyanyelvi tanárok támogatása) ítélt meg 7200 Euró (2.354.132,-Ft) támogatást.
 • A szülők által befizetett támogatásokat a szicíliai utazás megszervezésére fordította az alapítvány, és azt kiegészítette az utazás megvalósításához.

Az alapítvány a működésére 130.000 forintot költött, amelyből a könyvelés díját fedezte.

 

5. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

 

Alapítványunk 2019-ben az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket végezte:

A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért Alapítvány a 2018/2019-es tanévben újra megszervezte a velencei kirándulást az első és másodéves diákok számára. Idén 2 tanuló utazását 50 ezer forinttal és 50 euróval támogatta a kuratórium a benyújtott kérvények alapján.

2019-ben került sor a szicíliai Castellammare del Golfóban lévő I.I.S.S Mattarella-Dolci iskolával kialakított nagyon sikeres csereprogram második, magyarországi részére. Ennek a megvalósítását a Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért Alapítvány 731.031,- forinttal támogatta. Ezt az összeget a csoportos utazások, szállás és a programok, vendéglátás költségeire fordította. A cserekapcsolat megszervezésében a szülők is nagy segítséget nyújtottak.

Szintén 2019-ben került sor a ravanusai Giudici Saetta e Livatino nevű iskolával egy cserekapcsolat mindkét részére. Áprilisban az olasz csoportot láttuk vendégül, amelynek megszervezéséhez az alapítvány 660.876,- Ft-tal járult hozzá.

A két cserekapcsolat közel 40 diáknak adott lehetőséget az intenzív nyelvtanulásra, az olasz kultúrával való ismerkedésre, és kapcsolatok építésére. A két program elérte a célját, hiszen több diák azóta egyénileg is kiutazott Szicíliába, illetve fogadták az olasz barátaikat Debreceneben is.

 

Debrecen, 2020.01.20.

 

 

                                                                                                                      Gulyás Éva

                                                                                                                      Kuratórium elnöke

 

 

.