Tantestület

Tantestület

 


 


 


 
 


 


 


 
 
 
 

Az iskolavezetés

 

 

 Dr. Molnárné Szecskó Ágnes

igazgató

 Molnár Dénes

igazgatóhelyettes

 Nagyné Tóth Erzsébet Emese

igazgatóhelyettes

 Juhász-Héra Andrea

igazgatóhelyettes

 

 

Tanáraink

Aszalós Bettina

vizuális kultúra

 Balduccio Salvatore

olasz nyelv, olasz célnyelvi civilizáció, történelem

 Baloghné Szücs Katalin

matematika

 Dr. Baloghné Tóth Ibolya

német nyelv, német célnyelvi civilizáció

 Barta Zoltán

angol nyelv, történelem

Bartáné Cserny Katalin

digitális kultúra, fizika
Bauer Christian

német nyelv

Bilen Attila

magyar nyelv és irodalom, angol nyelv

Chrobák Gyula

matematika, fizika

Csiki Réka Emese

angol nyelv

Deczky Anikó Éva

francia nyelv

Fejérvári Csenge

magyar nyelv és irodalom, latin nyelv

Forisek Zsófia

német nyelv, német célynelvi civilizáció

Gaál Krisztina

német nyelv, német célnyelvi civilizáció

Géczi Gergő

biológia, testnevelés

Glevitzky Kitti

digitális kultúra

Gulyás Éva

Gyarmati Imre

olasz nyelv, olasz célnyelvi civilizáció

történelm

Hajdu Anita

angol nyelv, történelem

Jónás Dániel

magyar nyelv és irodalom, történelem

Juhász-Héra Andrea

ének-zene

Juhászné Halmai Szilvia

matematika, kémia

Kalóné Lizák Viktória

biológia

Kiss József

német nyelv, német célnyelvi civilizáció, földrajz

Kluknavszky Ágnes Margit

matematika, kémia

Kovács Eszter

angol nyelv, digitális kultúra

László Sándor

fizika, digitális kultúra, természettudomány

Dr. Lékáné Engi Ágnes

német nyelv

Lévai Tünde Klára

ének-zene

Márkus-Szabó Anikó

német nyelv, német célnyelvi civilizáció, történelem

Mikeczné Honvári Piroska

orosz nyelv

Moczok Éva

matematika, fizika, olasz nyelv

 Mokánszki János

biológia, történelem

Molnár Dénes

fizika

Dr. Molnárné Szecskó Ágnes

magyar nyelv és irodalom

Nagy Miklós

magyar nyelv és irodalom
Nagy Péter

matematika, biológia

Nagy Szabolcs Gábor

angol nyelv, történelem

Nagyné Tóth Erzsébet Emese

olasz nyelv

Nemes Gabriella

olasz nyelv, földrajz, természettudomány

Pap-Kaáli Nóra

angol nyelv

Dr. Patonayné Péli Erzsébet

matematika, kémia

Pelyvás-Ferenczik Zsófia

olasz nyelv, olasz célnyelvi civilizáció

Pósán Enikő Andrea

matematika, kémia, fenntarthatóság

Dr. Püskiné Portörő Ágnes

magyar nyelv és irodalom

Dr. Rácz Sándor

történelem, állampolgári ismeretek

Rudy Róbert

testnevelés
Separovics-Zsurina Diana

német nyelv, német célnyelvi civilizáció

Simcsik Eszter

angol nyelv

Simon Anita német nyelv, német célnyelvi civilizáció

Sümegi György

biológia, földrajz, digiális kultúra

Sümeginé Vitális Éva Mária

biológia

Szabó Elemér Pál

mozgóképkultúra és médiaismeret, állampolgári ismeretek

Szakál Lászlóné

magyar nyelv és irodalom

Szeifert Diána

matematika (német nyelven)

 

Szilágyi József

testnevelés

Szilágyiné Tamási Margit

testnevelés

Dr. Tarczaliné Postás Edit

történelem, állampolgári ismeretek

Tardiné Szakács Ágnes Zsuzsanna

történelem, földrajz

Tárkányi Tibor Mihályné

matematika, fizika

Tóth Erzsébet

magyar nyelv és irodalom, történelem

Dr. Valastyánné Szigeti Andrea

magyar nyelv és irodalom, német nyelv, német célnyelvi civilizáció

                                         

Varga Tamás

 
biológia, testnevelés

Varga Zoltán Imréné

testnevelés

Vékonyné Turcsik Magdolna Rozália

történelem, magyar nyelv és irodalom

Veres-Szabó Fruzsina

olasz nyelv, olasz célnyelvi civilizáció

 

 

Vértesi Marianna

Venczel József

Vizi Attila

iskolapszichológus

rendszergazda

könyvtáros