Érettségi

Érettségi

Előrehozott érettségi vizsga a 2023. év tavaszi vizsgaidőszakában

Előrehozott érettségi vizsgára a tanulói jogviszony fennállása alatt idegen nyelvekből és informatikából (kizárólag a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban), illetve olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára a helyi tanterv szerint a tantárgy tanítása az aktuális tanévben illetve előzőleg lezárult, kerülhet sor.
Ez azt jelenti, hogy a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie annak a tanév(ek)nek az anyagából, amelyikből még év végi jegyet nem szerzett.
Előrehozott érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a „saját" középiskolájukban jelentkezhetnek.
A 2023. május-júniusi vizsgaidőszakban a jelentkezési határidő február 15.

Tudnivalók az előrehozott érettségi vizsgáról, részletes információk a jelentkezés menetéről

Tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók jelentkezésének feltételei, menete

Letölthető nyomtatványok:

ADATLAP ÉRETTSÉGI JELENTKEZÉSHEZ

KÉRELEM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA LETÉTELÉHEZ