Érettségi

Érettségi

Tájékoztató a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban az érettségi vizsgák

alatt alkalmazott biztonsági intézkedésekről és a beléptetés rendjéről

 

Kedves Érettségizők!

A vizsgabehívókat már megkaptátok, amik tartalmazzák a vizsgák időpontját és helyszínét.

A középszintű írásbeli vizsgák iskolánkban lesznek, az emelt szintűek az Oktatási Hivatal által kijelölt helyszínen.

A középszintű írásbeli vizsgák időpontjai a következők:

 

Tárgy

Vizsga szintje

Vizsga dátuma

A vizsga kezdete

magyar nyelv és irodalom

közép

2020.05.04

9.00

matematika

közép

2020.05.05

9.00

történelem

közép

2020.05.06

9.00

angol nyelv

közép

2020.05.07

9.00

német nyelv

közép

2020.05.08

9.00

francia nyelv

közép

2020.05.11

14.00

földrajz

közép

2020.05.12

14.00

biológia

közép

2020.05.13

8.00

mozgóképkultúra és médiaismeret

közép

2020.05.13

14.00

informatika

közép

2020.05.15

8.00

ének-zene

közép

2020.05.15

14.00

vizuális kultúra (középszintű, portfólió)

közép

2020.05.19

14.00

 

Az első héten a vizsgák 9.00 órakor kezdődnek, de legalább 30 perccel korábban meg kell jelenni az iskolában. Az iskola területére 8.00 után lehet belépni. Kérjük, hogy ne gyertek ennél korábban.

Az időben történő érkezés érdekében előzetesen tájékozódjatok a közlekedési feltételekről, lehetőségekről (menetrend, útvonal, parkolás, utazás időigénye) főleg az emelt szintű vizsgák esetében.

Az iskola területére csak a vizsgázók jöhetnek be.

A beengedés két kapun (nagykapu és bejárati kapu) keresztül történik.

Az első négy napon (május 4-7.) a vizsgázók osztályonkénti beosztás szerint léphetnek be az iskola területére:

B és F osztály 8.00 – 8.10

A és D osztály 8.10 – 8.20

C és E osztály 8.20 – 8.30

A kapuknál maszkokat kaptok és kézfertőtlenítésen estek át.

Ezt követően az épületbe csakis azon az ajtón léphettek be, amit a vizsgatermek beosztása szerint számotokra kijelöltünk.

Az ajtóknál a tanárok névsor szerint ellenőrzik a megfelelő bejárat használatát.

Kérjük, hogy személyi igazolványotokat és az elektronikusan kézhez vett vizsgaértesítőt képként mobileszközön, vagy kinyomtatva hozzátok magatokkal.

A vizsgatermeket az alábbiak szerint lehet megközelíteni:

  • a 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös termekhez az új déli szárny udvar felőli ajtaját,
  • a 111-es, 112-es, 113-as, 114-es, 211-es, 212-es, 213-as, 214-es termekhez a porta melletti ajtót és a lift melletti lépcsőt,
  • a 101-es, 102-es, 107-es, 108-as, 201-es, 202-es, 207-es, 208-as termekhez az aulába vezető ajtót és az aula előtti lépcsőt használhatjátok.

Azonnal a kijelölt tanterembe kell mennetek, és a számotokra kijelölt helyet kell elfoglalni.

A termet a vizsga megkezdése előtt is csak a vizsga szabályai szerint hagyhatjátok el (egyszerre egy tanuló), erre a teremben illetve a folyosón felügyelő tanárok figyelnek.

Kérjük, hogy a maszkokat mindenképp használjátok, amikor a helyeteket elhagyjátok, illetve amikor a dolgozatot beadjátok.

A vizsga alatt a mosdók, kilincsek stb. fertőtlenítése folyamatosan történik. A gyakori kézfertőtlenítés az egész vizsgafolyamat idején ajánlott. (A Debreceni Tankerületi Központ a közösségi terekben biztosítja a kézfertőtlenítőt.)

Csak a saját eszközeiteket használhatjátok, kérem, hogy elegendő tollat, íróeszközt hozzatok, és semmiképp ne feledkezzetek el a függvénytáblázatról, számológépről, körzőről, vonalzóról, atlaszról, idegen nyelvi szótárról. A helyesírási szabályzatot az iskola biztosítja.

A vizsga befejeztével a lehető leghamarabb el kell hagynotok a vizsgatermet, és azon az ajtón kell kilépnetek az épületből, amelyiken beléptetek. Az udvaron és az iskola előtt sem csoportosulhattok.

Az érettségi vizsgák lebonyolítása során a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti távolságtartási szabályt lehetőség szerint biztosítani kell, mely szerint: „Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.” A távolságtartási szabály érvényes az épület előtti várakozás során, az épületben történő közlekedéskor, és az épület elhagyásakor. A legfontosabb biztonsági előírás, hogy érkezéstől távozásig meg kell tartani a 1,5-2 méteres távolságot. Kérjük, kerüljétek a csoportosulás bármilyen formáját!

A közép és emelt szintű vizsgadolgozatok megtekintésének központi időpontja:

2020. május 28. (csütörtök)

Helyszín: Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. (A megtekintés beosztásáról, részteleiről a későbbiekben adunk tájékoztatást.)

Szóbeli vizsgák időpontja (testnevelés és olasz célnyelvi civilizáció tantárgyak):

12. A június 15-16.

12.B június 15-16

12.C június 11-12.

12.D június 15-16.

12.E június 11-12.

12.F június 11-12.

Az eredményhirdetésről, a bizonyítványosztások idejéről szintén később értesítünk Benneteket.

Minden kedves érettségiző diákunknak jó egészséget, sikeres felkészülést kívánok!

 

dr. Molnárné Szecskó Ágnes

intézményvezető

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

AKTUÁLIS

Az érettségi vizsgajelentkezés módosításának lehetősége

2020. április 21-én, éjfélig lehet benyújtani az érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmet!

A 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint 2020. április 21-én, éjfélig lehet benyújtani az érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmet a vizsgajelentkezést fogadó intézményhez. A benyújtáshoz kapcsolódó információk:

A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

A kérelemben az alábbiak kezdeményezhetők:

  • a jelentkezés törlése
  • a jelentkezés szintjének módosítása emelt szintről középszintre
  • kizárólag idegen nyelv esetében a jelentkezés szintjének módosítása középszintről emelt szintre

A középiskola befejező évfolyamán tanuló a szintemelő vizsgajelentkezéseinek megváltoztatását a fentiek szerint kérelmezheti.

A nem végzős tanulók előrehozott /szintemelő vizsgáinak törlését nem kell kérelmezni, azokat az Oktatási Hivatal a jogszabály alapján hivatalból törli.

A kérelmet a kérelem nyomtatványon kell benyújtani: nyomtatvány

A benyújtás módja: a kitöltött kérelmet mentse fájlba és elektronikus úton juttassa el intézményünkbe az iskola@csokonai-debr.sulinet.hu  címre.

Kiegészítés: a nyomtatványon kérik az egyedi érettségi iktatószám megadását is. Ez a tanulói érettségi jelentkezési lapon vagy a visszaigazoláson megtalálható. Ha nem találják, az iktatószám megadása nélkül is befogadjuk a kérelmeket.

Az információk forrása: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa

 

 

A 2020. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák időpontjai

Előrehozott érettségi vizsga

Adatlap előrehozott érettsigire való jelentkezéshez

Érettségi vizsgajelentkezés tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók esetében

Középszintű fizika szóbeli érettségi nyilvánosságra hozandó témakörei és kísérletei

 

A történelem szóbeli érettségi témakörei 2019/2020:

12.A és 12.D

12.B

12.C

12.D olasz nyelvű

12.E

12.F

A magyar nyelv és irodalom szóbeli érettségi témakörei 2019/2020:

12.A

12.B

12.C

12.D

12.E

12.F

Informatika szóbeli érettségi témakörök 2019/2020