Érettségi

Érettségi

 

Előrehozott érettségi vizsga 2021. tavaszi vizsgaidőszakban

Előrehozott érettségi vizsgára a tanulói jogviszony fennállása alatt idegen nyelvekből és informatikából (kizárólag a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban), illetve olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára a helyi tanterv szerint a tantárgy tanítása az aktuális tanévben illetve előzőleg lezárult, kerülhet sor.

Ez azt jelenti, hogy a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie annak a tanév(ek)nek az anyagából, amelyikből még év végi jegyet nem szerzett.

Előrehozott érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a „saját" középiskolájukban jelentkezhetnek. A 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban a jelentkezési határidő február 15.

Az érettségi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően visszavonni, megváltoztatni nem lehet.

Előrehozott érettségi vizsgára közép- és emelt szinten is lehet jelentkezni. Sikeresen teljesített előrehozott középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsga ugyanazon a szinten történő megismétlésére az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt nincs lehetőség. A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett sikertelen szintemelő érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból javító és pótló vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakára vonatkozóan lehet jelentkezni. A rendes érettségi vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgázó döntése alapján jelentkezhet javító- és pótló vizsgára is az elégtelen eredménnyel rendelkező vizsgatárgyakból, de arra is lehetősége van, hogy másik vizsgatárgyat válasszon. A jelentkező a vizsga szintjét a pótló- és javítóvizsgára történő jelentkezéskor megváltoztathatja.

Jelentkezés

1. lépés E-mailben el kell küldeni a kitöltött adatlapot – ami az osztályfőnöktől is beszerezhető – a következő címre: molnardenes@csokonai-debr.edu.hu  Az e-mail tárgya: Előrehozott érettségire jelentkezés

2. lépés E-mailben vagy telefonon egyeztetett időpontban az iskolában át kell venni a jelentkezési lapot. A jelentkezési lap kitöltését ellenőrizni szükséges, ezért a személyi igazolványt és a lakcímkártyát hozni kell.

3. lépés Az aláírt (kiskorú tanuló esetén a gondviselőnek is alá kell írni) és keltezéssel ellátott jelentkezési lapot vissza kell hozni az iskolába legkésőbb 2021. február 15. 16 óráig. (Amennyiben szükséges, az osztályozó vizsga kérelmet is érdemes ekkor behozni.)

Adatlap az előrehozott érettségi vizsgára való jelentkezéshez

 

Az érettségi nyilvánosságra hozható anyagai

/storage/web/source/kcf-upload/files/erettsegi/2021/Informatika.pdf

/storage/web/source/kcf-upload/files/erettsegi/2021/emberism_etika_projekttemak_2021maj.pdf

/storage/web/source/kcf-upload/files/erettsegi/2021/Kemia.pdf

/storage/web/source/kcf-upload/files/erettsegi/2021/mozgkep_mediaism_kozep_projektfeladatok_2021maj.pdf

/storage/web/source/kcf-upload/files/erettsegi/2021/tarsism_projekttemak_2021maj.pdf

Magyar nyelv és irodalom:

/storage/web/source/kcf-upload/files/erettsegi/2021/Magyar-12.-A.pdf

/storage/web/source/kcf-upload/files/erettsegi/2021/Magyar-12.-B.pdf

/storage/web/source/kcf-upload/files/erettsegi/2021/Magyar-12.-C.pdf

/storage/web/source/kcf-upload/files/erettsegi/2021/Magyar-12.-D.pdf

/storage/web/source/kcf-upload/files/erettsegi/2021/Magyar-12.-E.pdf

/storage/web/source/kcf-upload/files/erettsegi/2021/Magyar-12.-F.pdf

Történelem:

/storage/web/source/kcf-upload/files/erettsegi/2021/Tortenelem-12.-A.pdf

/storage/web/source/kcf-upload/files/erettsegi/2021/Tortenelem-12.-B.pdf

/storage/web/source/kcf-upload/files/erettsegi/2021/Tortenelem-12.-C-12.-D-12.-F.pdf

/storage/web/source/kcf-upload/files/erettsegi/2021/Tortenelem-12.-D-olaszul.pdf

/storage/web/source/kcf-upload/files/erettsegi/2021/Tortenelem-12.-E.pdf