Pályaorientációs nap

Pályaorientációs nap

 

 

Az első gondolat a köszönet: köszönet mindazoknak (előadóknak, vendégeknek, szervezőknek, osztályfőnököknek, kollégáknak, diákoknak, a titkárságnak), akik közreműködtek a pályaorientációs nap programjainak megszervezésében. A  résztvevők visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy sikerült hasznos és érdekes témákat kínálni, amelyek segíthetik tanulóinkat a pályaválasztásban.

Az alábbiakban rövid összefoglaló olvasható a pályaorientációs nap programjairól.

December 11-én a pályaorientációs nap keretében lehetőségük nyílt diákjainknak elgondolkodni jövőjükről, a középiskola és az érettségi utáni lehetőségeikről.

A 9. évfolyamosok bekapcsolódhattak a Hischool Pályaválasztási Fesztivál online programjaiba, valamint önismereti kérdőívek kitöltésével és elemzésével kaphattak képet készségeikről, kompetenciáikról.

A felsőbb évfolyamosok meghívott előadóink programjain vehettek részt. Nagy öröm számunkra, hogy több volt diákunk jött most vissza hozzánk bemutatni elért eredményeit, életpályájának alakulását, így mostani gimnazistáink beleláthattak kicsit az egyetemi életbe, és megismerhették a tanárképzés, a biomérnöki vagy az informatikai szak sajátosságait, vagy éppen a nemzetközi cégek kínálta lehetőségeket. Köszönjük az együttműködést az egykori csokonaisoknak!

Két osztályban szülők tartottak előadást választott pályájukról, a jogi, a közgazdasági és az informatikai végzettséggel rendelkezők számára adódó lehetőségekről.

Vendégünk volt dr. Pusztai Gábor, a Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszékének egyetemi docense, tavalamint dr. Nagy Andrea, a Debreceni Egyetem Francia Tanszékének egyetemi docense, akik bemutatták a tanszéki képzés sajátosságait.

Nagy élményt jelentett dr. Papp László bírósági titkár interaktív előadása. A Níyitott Bíróság program keretében a jogi pályáról tehettek fel kérdéseket a diákok.

Vendégünk volt a Debreceni Egyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszékének ügyvivő-szakértője, Diebel Andrea. A tanszék hallgatóival együtt a Szociopoly társasjáték segítségével gondolkodhattak el diákjaink a szociális hátrányban élők helyzetéről, majd betekintést nyerhettek a szociológus, szociális munkás képzés sajátosságaiba.

A Debrecen BSC (Business Service Centers) Kerekasztal szervezésében városunkban működő cégek (Diehl Aviation Hungary Kft., Flowserve Hungary Services Kft.,  NI Hungary Kft., , Transcosmos Kft., , Deutsche Telekom IT Solutions) működésével ismerkedhettek meg az érdeklődők.

A katonai pálya iránt érdeklődők előadáson és katonai bemutatón vehettek részt a MH 5. Bocskai István Lövészdandár, a MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred, a MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 3. Oláh Sándor Területvédelmi Zászlóalja és a 3. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda néhány képviselőjének közreműködésével.